Συμπληρωματικές εργασίες στη μαρίνα Μονεμβασίας από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Η «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών έργων μαρίνας Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, εντάχθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών κρηπιδωμάτων, εξωτερικών θωρακίσεων, καθώς και κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Με αυτό ολοκληρώνεται σχεδόν στο σύνολό του το λιμενικό έργο και με νέα εργολαβία που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν και οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν από την υπάρχουσα μελέτη στο χερσαίο χώρο.