Συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2016-2017 μπορούν μέχρι και 30 Νοεμβρίου να καταθέσουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας (διοικητήριο, 2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου).

Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί μεγάλο κονδύλιο για την αμπελουργική περίοδο 2016-2017 κι ως εκ τούτου τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στη σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 27313 63320.