Την Παρασκευή 27/7 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του βουλευτή Σταύρου Αραχωβίτη με τη συντονιστική επιτροπή αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών και δικτύου υψηλής τάσης στο δήμο Μονεμβασίας. Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τη διάρκειας δύο ωρών συζήτηση ήταν τα εξής:

1. Το αίτημα για παράκαμψη της χερσονήσου Μαλέα από τη ζεύξη Πελοποννήσου – Κρήτης, λόγω της ανησυχίας πως αυτό θα αξιοποιηθεί μελλοντικά για μεταφορά ενέργειας από αιολικούς σταθμούς.

2. Η αποτροπή εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην ίδια χερσόνησο.

Η συντονιστική επιτροπή ανέπτυξε λεπτομερώς τις ανησυχίες της για τα δύο ζητήματα και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα/ψήφισμα.

Όσον αφορά στο πρώτο, τονίστηκε πως μετά από συστηματικές πιέσεις του κ. Αραχωβίτη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΔΜΗΕ, υπουργείο Ενέργειας, γραφείο πρωθυπουργού), ο σχεδιασμός του έργου άλλαξε. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της γραμμής θα είναι υπόγειο, ενώ άλλαξε και το σημείο προσαιγιάλωσης του καλωδίου.

“Το έργο διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης και ο τρόπος υλοποίησής του ουδόλως σχετίζεται με πιθανά σχέδια ανάπτυξης αιολικών σταθμών στην περιοχή” διαβεβαιώθηκε από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, με το σκεπτικό ότι “η απευθείας σύνδεση άλλων εγκαταστάσεων με τη διασύνδεση πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της, θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία της και την ισοκατανομή ενέργειας στα δυο κυκλώματά της. Σχετικά με το ερώτημα αν τεχνικά είναι δυνατό να συνδεθεί αιολικός σταθμός στον τερματικό σταθμό αντιστάθμισης στους Αγίους Αποστόλους, διευκρινίζεται πως υφίστανται σοβαροί τεχνικοί λόγοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα ή άλλες πηγές ενέργειας, σε σημεία κατά μήκος της διασυνδετικής γραμμής Κρήτης – Πελοποννήσου, όπως και στον τερματικό στους Αγ. Αποστόλους. Επισημαίνεται εξάλλου ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως προς το υπουργείο Ενέργειας ότι η σύνδεση εγκαταστάσεων που δεν αφορούν άμεσα στη διασύνδεση της Κρήτης (πχ μονάδες ΑΠΕ, αιολικά πάρκα) εγκυμονεί κίνδυνο διατάραξης της ομαλής λειτουργίας και του ασφαλούς ελέγχου της διασύνδεσης, εγείροντας ζήτημα ασφάλειας της ηλεκτροδότησης του νησιού”.

Όσον αφορά στο δεύτερο σημείο, τονίστηκε ιδιαίτερα πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν έχει δοθεί καμία νέα άδεια εγκατάστασης αιολικών σταθμών. Η κυβέρνηση πάντως αναγνωρίζει ότι με όσες εγκαταστάσεις έχουν ήδη αδειοδοτηθεί (ύστερα και από την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΣτΕ), οφείλει να διασφαλίσει πως βασική προϋπόθεση για κάθε εγκατάσταση θα είναι η εναρμόνιση και η απόλυτη συμφωνία των διαδικασιών με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε ό,τι αφορά στην υποβολή νέων αιτήσεων, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ επισημάνθηκε πως, πέραν των υπολοίπων δικλείδων της διαδικασίας, προβλέπεται πλέον διαβούλευση με το κοινό, με περιβαλλοντικές οργανώσεις και με όλους όσους δύναται να επηρεάζονται.

Ειδικότερα για τη χερσόνησο του Μαλέα, ο τοπικός βουλευτής διευκρίνισε ότι προκρίνει το μοντέλο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής – πολιτισμικής παράδοσης. Για να στηρίξει την άποψη αυτή, επικαλέστηκε σειρά ερωτήσεων που κατέθεσε στη βουλή αναφορικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και την αξιοποίηση των αρχαιολογικών μας μνημείων.