Συνάντηση κατοίκων του δήμου Ευρώτα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Το τοπικό συμβούλιο Σκάλας και η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Δήμου Ευρώτα καλούν όλους την Κυριακή 24/11 και ώρα 19.00′ στο πνευματικό κέντρο Σκάλας σε ενημέρωση – ανοικτή συζήτηση σε σχέση με τους κινδύνους που εγκυμονεί η λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων (ΜΕΑ) και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για τα απορρίμματα όλης της Λακωνίας στη θέση Ξηροκαμπιά της ΔΚ Σκάλας.