Συνάντηση περιφερειάρχη Πελοποννήσου με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

synantisi

synantisi

Η συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής του ικανότητας, μέσω των πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020, αποφασίστηκε στη συνάντηση του περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη, του διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του αρχηγείου της Πυροσβεστικής κ. Αθανασίου Μαργαλιά και του περιφερειακού διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνου Γιόβα, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε κόσμημα την εξέλιξη της πυροπροστασίας στην Πελοπόννησο, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και στην αυτοθυσία των μελών του πυροσβεστικού σώματος, ενώ δεσμεύτηκε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία και την αναβάθμιση των σχετικών υποδομών.

Εξάλλου, ο κ. Τατούλης επεσήμανε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στην αιρετή Περιφέρεια, «ώστε να επιτευχθεί μια δημιουργική σχέση με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα δάση για καλύτερη προστασία τους, δεδομένης και της εγκατάλειψης που παρατηρείται».

Ζήτησε τέλος την ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο κ. Μαργαλιάς, από την πλευρά του, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι η Πελοπόννησος θεωρείται από τις προβληματικές περιοχές της χώρας στο επίπεδο της πυροπροστασίας -δεδομένων των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της- η επιχειρησιακή ικανότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών έχει αποδειχθεί υψηλού επιπέδου. Ο κ. Μαργαλιάς χαρακτήρισε τους κοινοτικούς πόρους ως τη μόνη διέξοδο για την ανανέωση και αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία με την Περιφέρεια θα συνεχίσει να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο.

Ο κ. Γιόβας ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την πολύτιμη συμπαράσταση και συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και τόνισε ότι η Περιφέρεια ήδη συνδράμει σημαντικά τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, με λιμενοδεξαμενές και αναλώσιμα οχημάτων και μέσων πυρόσβεσης.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος ο κ. Νίκος Μπότσαρης, επικεφαλής του τμήματος Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του αρχηγείου της Πυροσβεστικής, ο πυραγός κ. Παντελής Κορεσιάδης και οι σύνδεσμοι της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου με το αρχηγείο.