Συνάντηση στο Μαξίμου για τους δασικούς χάρτες

Χθες Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου διεξήχθη στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική συνάντηση όπου συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η πορεία του έργου ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών.

Ζητήματα που απασχόλησαν τη διυπουργική ήταν:
• η καθυστερημένη ενσωμάτωση στους αναρτημένους δασικούς χάρτες στοιχείων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων από τους ΟΤΑ, καθώς και άλλων πράξεων της διοίκησης (πχ εποικισμών, πράξεων χαρακτηρισμού) που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Ν.3889/2010 όπως ισχύει,
• η εξαίρεση από τις ευρείες αναδασωτέες περιοχές, περιοχών που νομίμως είχαν άλλη χρήση κατά την κήρυξη της αναδάσωσης από τα δασαρχεία (για παράδειγμα νόμιμη αγροτική χρήση περιοχών που εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες ως αναδασωτέες ενώ υπήρχε λεκτική τους εξαίρεση από την απόφαση αναδάσωσης), και
• η συνέχιση της γεωργικής εκμετάλλευσης εκτάσεων που είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) και αλληλεπιδρούν με τους δασικούς χάρτες με βάση τη νομικό πλαίσιο και τις συνταγματικές προβλέψεις.

Η διυπουργική έδωσε κατευθύνσεις για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων με στόχο την ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου της κύρωσης των δασικών χαρτών και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Τις κατευθύνσεις αυτές θα επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι από την πλευρά της διοίκησης, λειτουργεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την ημέρα έναρξης των αναρτήσεων και προετοιμάζει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν (εγκύκλιοι προς τις υπηρεσίες και τους ΟΤΑ, υπουργικές αποφάσεις και πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις).