Συνέρχεται απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα (8/6) στις 19.00′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». Εισηγητής ο κ. Σάββας Βελισσάρης.

2ο Έγκριση εκτέλεσης έργου «Ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου πηγών Κεφαλαρίου Βρεσθένων» από ιδιώτη. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 για το έργο «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού ΤΚ Θεολόγου» λόγω έκτακτης ανάγκης. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για «Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή». (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 με την εγγραφή έργου με τίτλο «Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου πλησίον πρ. δημαρχείου ΤΚ Ξηροκαμπίου». (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 με την εγγραφή έργου με τίτλο «Ανάπλαση χώρου εισόδου μουσείου φωτογραφικών μηχανών». (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πληρωμή των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί επιβολής ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Εξέταση αιτήσεων των Αρφάνη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Τζούβελη Γεωργίου του Σπυρίδωνα και Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθωμάτων. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στο «CLLD/Leader – Ανατολικής Πελοποννήσου». (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

11ο Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανάπτυξη – Λακωνία». (Χρ. Μακρυσοπούλου)

12ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας αφισών. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σφραγίδων. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Έγκριση του 1ου σνακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Καρυών 2014», αναδόχου Κ/Ξ Παναγιωταράκος Β. – Γκορόγια Γ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Σπαρτιατών» έτους 2014. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3 Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Πελλάνας» έτους 2014. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

18ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς α΄ εξαμήνου 2015. (Στ. Αργυρόπουλος).