Συνέρχεται αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης θα γίνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 20.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στα μέτρα 321 και 322 για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αιγιών». Εισηγητής ο κ. Μιχαήλ Αγριόδημας.

2. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στα μέτρα 321 και 322 για το έργο «Βελτίωση βατότητας οδού από ΤΚ Μίνας έως ΤΚ Κοκκάλας». (Παναγιώτης Κοκοράκης)

3. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 6 του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγρμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” θεματικού άξονα προτεραιότητας “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ταμείο ίσων ευκαιριών”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό (ΕΚΤ)». (Χρήστος Αναστασάκος)

4. Έγκριση της αριθ. 49/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πολιτισμού & Περιβάλλοντος», που αφορά «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». (Γεώργιος Καπασούρης – Σεψάκος)

5. Ορισμός εκπροσώπου ως προέδρου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων. (Ελένη Δρακουλάκου)

6. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων. (Αικατερίνη Κολοκοτρώνη)

7. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου. (Αικατερίνη Κολοκοτρώνη)

8. Διαγραφή εξοφλημένων οφειλών του κ. Αλειφέρη Βασιλείου. (Γεωργία Λυροφώνη)

9. Αίτημα της Χρ. Πλαγιαννάκος και ΣΙΑ ΟΕ. (Γ. Λυροφώνη)

10. Αίτημα της κ. Ολυμπίας Αλεβιζοπούλου. (Γ. Λυροφώνη)

11. Αίτημα του προέδρου της ΤΚ Καρέας. (Σταυρούλα Αθανασάκου)

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γ. Λυροφώνη)

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για εγγραφή πίστωσης για τη μελέτη ύδρευσης Μάνης. (Αντώνιος Κουμεντάκος)