Συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης κ. Χρήστος Πλειώτας απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 6 Αυγούστου και ώρα 14.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Διόρθωση πινάκων επικειμένων πράξης εφαρμογής περιοχών Χαρισίου – Αγίας Ειρήνης – Πλατανιστά». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραχάλιος.

2ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου», αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα. (Δ. Καραχάλιος)

3ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών της προμήθειας, ενταγμένης στο Χ.Π. «ΔΕΠΙΝ 2007-2013» με τίτλο «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης – Προμήθεια εξοπλισμού», υποέργο 2 της πράξης «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης». (Δ. Καραχάλιος)

4ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. (Ευστράτιος Κοκκορός)

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων δήμου Σπάρτης 2014». (Ευστρ. Κοκκορός)

6ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την πάγια προκαταβολή τοπικών – δημοτικών κοινοτήτων. (Ευστρ. Κοκκορός)

7ο Περί μίσθωσης ακινήτου για ΚΕΠ Μυστρά. (Ευστρ. Κοκκορός)

8ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος 10 της δημοτικής αγοράς. (Ευστρ. Κοκκορός)

9ο Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Γεωργιτσίου», καθορισμού φυσικού αντικειμένου και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης. (Δ. Καραχάλιος)

10ο Περί ψήφισης πίστωσης για κάλυψη εξόδων προβολής του δήμου Σπάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA. (Δημήτριος Αρβανίτης)

11ο Περί αιτήσεων Αρφάνη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Τζούβελη Γεωργίου του Σπυρίδωνα, και Βαχαβιώλου Μιχαήλ, για ανανέωση μείωσης μισθωμάτων. (Δ. Καραχάλιος)

12ο Εγκαταστάσεις πρατηρίου υγρών καυσίμων και πλυντηρίου–λιπαντηρίου αυτοκινήτων σε ακίνητα στα Ο.Τ. 100 και 99 αντίστοιχα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης επί της ΕΟ Σπάρτης – Τρίπολης και της οδού Φοίβου Απόλλωνος. (Δ. Καραχάλιος)

13ο Περί έγκρισης απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Μάριος Τζωρτζάκης)