Ψηφίζεται ο προϋπολογισμός στην Ανατολική Μάνη

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του δήμου Ανατολικής Μάνης για το 2015 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Γύθειο, αύριο Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, στις 20.00′. Μισή ώρα νωρίτερα, το δημοτικό συμβούλιο θα συνέλθει προκειμένου να λάβει αποφάσεις για δεκαεπτά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών για το έτος 2015. Εισηγητής ο πρόεδρος του Σώματος.

2. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για το έτος 2015. (Σταυρούλα Αθανασάκου)

3. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στα Μέτρα 321 και 322 για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού “Βαθύ” της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου». (Παναγιώτης Πατρικάκος)

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Οιτύλου και Αν. Μάνης 2014» – Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

5. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Κονακίων, Πλατάνου, Αιγιών και ΔΚ Γυθείου. (Μιχαήλ Αγριόδημας)

6. Περί καθορισμού υποχρεωτικών δρομολογίων στις υπεραστικές γραμμές που εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Λακωνίας ΑΕ. (Δημήτριος Ριφουνάς)

7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες –Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Παναγιώτης Τσιριγώτης)

8. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του δήμου Αν. Μάνης για το γ΄τρίμηνο 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

9. Διόρθωση της αριθ. 297/2014 ΑΔΣ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για αμοιβή υπηρεσιών κτηνιάτρου. (Γ. Λυροφώνη)

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γ. Λυροφώνη)

11. Διαγραφή εξοφλημένων οφειλών του Τσουκαλά Δημητρίου. (Γ. Λυροφώνη)

12. Διαγραφή εξοφλημένων οφειλών του Πλαγιαννάκου Παναγιώτη. (Γ. Λυροφώνη)

13. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Καρυούπολης. (Παν. Πατρικάκος)

14. Ανάκληση της αριθ. 179/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με σύσταση πενταμελών επιτροπών για τη διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου Ανατολικής Μάνης. (Θεόδωρος Αραπάκος)

15. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του δήμου Αν. Μάνης στην επιτροπή ελέγχου αλήθειας περιεχομένου υπεύθυνων και ένορκων δηλώσεων για την προϋπηρεσία τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. (Γεώργιος Καπασούρης)

16. Τροποποίηση της αριθ. 243/2014 ΑΔΣ ως προς τον ορισμό των παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αν. Μάνης. (πρόεδρος ΔΣ)

17. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2015. (πρόεδρος ΔΣ)