Συνέρχεται με έντεκα θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα κ. Ελένη Δεντάκου απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου και ώρα 7.00’ μμ, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1ο: Απόφαση σχετικά με ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή. Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Τσιμπίδης.

2ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. (Γεώργιος Αλεξανδράκος)

3ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου από παραγωγό λαϊκών αγορών. (Γεώργιος Αλεξανδράκος)

4ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Βρονταμά”. (Ευθύμιος Παπαχρήστου)

5ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση παραλλαγής δικτύου (μετακίνησης στύλων) ΔΕΔΔΗΕ. (Ηλίας Παναγιωτακάκος)

6ο: Έγκριση της αρ. 18/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος”. (Παναγιώτης Λυμπέρης)

7ο: Έγκριση της αρ. 19/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ “Νικηφόρος Βρεττάκος”. (Παναγιώτης Λυμπέρης)

8ο: Έγκριση της αρ. 20 / 2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ “Νικηφόρος Βρεττάκος”. (Παναγιώτης Λυμπέρης)

9ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Ευρώτα. (Γιάννης Γρυπιώτης)

10ο: Απόφαση σχετικά με διαγραφές τελών ύδρευσης και πρόστιμα ΚΟΚ. (Σωτήριος Μένεγας)

11ο: Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2014 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Σωτήριος Μένεγας)