Συνέρχεται με 21 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Είκοσι ένα είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας η οποία έχει οριστεί για αύριο Τετάρτη στις 5 το απόγευμα:

1. Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2015. ( Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί εγκρίσεως της αριθ. 19/2015 μελέτης του έργου «Τσιμεντροστρώσεις ΔΕ Μολάων πλην ΤΚ Κουπίων», προϋπολογισμού 64.548,48 ευρώ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί εγκρίσεως της αριθ. 3/2015 μελέτης του έργου «Τσιμεντροστρώσεις ΔΕ Ασωπού», προϋπολογισμού 44.999,14 ευρώ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Σουρλάς Ιωάννης)

6. Περί εγκρίσεως της αριθ. 8/2015 μελέτης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ζάρακα», προϋπολογισμού 36.999,90 ευρώ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Τραϊφόρος Παναγιώτης)

7. Περί του τρόπου εκτελέσεως της παροχής υπηρεσίας της χρηματοδοτούμενης πράξης από το ΕΣΠΑ με κωδικό mis «Αγροτική παραγωγή – Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) δήμου Μονεμβασίας», ποσού 61.500 ευρώ, μέσω δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ Ελίκας». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

9. Περί χορηγήσεως παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της εργασίας «Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής παράδοσης ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Νέο ισόγειο κτίριο – γυμναστήριο στο δημοτικό σχολείο Νεάπολης ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις στο κτίριο του γυμνασίου Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίου Γεωργίου και ΤΚ Αγίων Αποστόλων». (Κουτσονικολής Χαρ.)

13. Περί ορισμού επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ. (Βουνελάκης Γεώργιος, εντεταλμένος δημ. σύμβουλος)

14. Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του δήμου. (Λεκάκης Δημήτριος, πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού)

15. Περί εγκρίσεως της αριθ. 6/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την ανάκληση της αριθ. 4/2015 όμοια. (Αλειφέρη Παναγιώτα, πρόεδρος του ΝΠ)

16. Περί εγκρίσεως της αριθ. 7/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Αλειφέρη Παν/τα)

17. Περί ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. (Σουρλάς Ιωάν.)

18. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων. (Κουτσονικολής Χαρ.)

19. Περί γνωμοδοτήσεως για επανένταξη της ιδιοκτησίας Πολυχρόνη Κρητικού του Αναστασίου εντός ορίων του οικισμού Ταλάντων». (Βουνελάκης Γ.)

20. Περί αντικαταστάσεως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δ/μιας Εκπαίδευσης. (Κολλιάκος Ιωάννης, εντεταλμένος ΔΣ για θέματα παιδείας και αθλητισμού)

21. Περί της μετονομασίας του Γενικού Λυκείου Μολάων σε «Γενικό Λύκειο Μολάων – Θοδωρής Καλλιφατίδης». (Κολλιάκος Ιωάν.)