Συνέρχεται με 39 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα κ. Ελένη Δεντάκου απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 7 Απριλίου και ώρα 6.00′ μμ, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλεξανδράκος.

2ο: Απόφαση σχετικά με διαγραφές τελών ύδρευσης και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Σωτήριος Μένεγας)

3ο: Απόφαση σχετικά με αιτήματα για απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. (Σωτ. Μένεγας)

4ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2013 ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης”. (Ηλίας Παναγιωτακάκος)

5ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2013 ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα “Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος”.(Ηλ. Παναγιωτακάκος)

6ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση του κ. Δημάκου Ιωάννη του Χρήστου για παραχώρηση οικογενειακού τάφου. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

7ο: Απόφαση [σχετικά με] την τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2014 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Σωτ. Μένεγας)

8ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση σύμβασης επιχορήγησης του δήμου Ευρώτα για πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ “Νέα γενιά σε δράση” – Τροποποίηση προϋπολογισμού. ( Ιωάννης Γρυπιώτης)

9ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.328,30 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης “Εξάγουμε τοπικά προϊόντα ποιότητας – Δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην περιοχή μας”, στο Ε.Π. “Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού” 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Ιωάν. Γρυπιώτης)

10ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση Σαρρή Παναγιώτη του Μιχαήλ για χορήγηση άδειας πώλησης λουκουμάδων. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

11ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση του κ. Κούρλα Μιχαήλ του Αναστασίου για παραχώρηση οικογενειακού τάφου. ( Ηλ. Παναγιωτακάκος)

12ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που ευρίσκονται στην περιοχή επέκτασης Σκάλας του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Πανηγυρίστρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4641/13-7-2000 απόφαση νομάρχη Λακωνίας με την οποία κυρώθηκε (διορθωμένη) η μελέτη (πράξη) εφαρμογής και την αρ. 326/2013 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

13ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού, παραλλαγών δικτύων (μετακίνησης στύλων) ΔΕΔΔΗΕ. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

14ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας – Κ.Χ. – (Ο.τ. 37 Α) εντός σχεδίου πόλης Σκάλας” (Θεοδωρακάκου).(Ευθύμιος Παπαχρήστου).

15ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Στεφανιάς”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

16ο: Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις δήμου Ευρώτα”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

17ο: Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις -ασφαλτοστρώσεις δήμου Ευρώτα (2013)”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

18ο: Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση και επισκευή πρώην κοινοτικού καταστήματος και πνευματικού κέντρου ΔΚ Σκάλας”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

19ο: Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης δημ. κοινότητας Βλαχιώτη”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

20ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημ. Σχολείου Στεφανιάς”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

21ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση παιδικής χαράς ΤΚ Περιστερίου”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

22ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή πλαστικού τάπητα παιδικής χαράς και κιγκλιδώματα στην ΤΚ Λεήμονα”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

23ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων τοπ. κοινότητας Έλους”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

24ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κρεμαστής”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

25ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Γερακίου”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

26ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανόρυξη διερευνητικής γεώτρησης ΤΚ Νιάτων”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

27ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανόρυξη διερευνητικής γεώτρησης ΤΚ Απιδέας”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

28ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μυρτιάς (2014)”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

29ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης τοπ. κοινότητας Γλυκόβρυσης (2014)”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

30ο: Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων σύνδεσης δεξαμενής ΤΚ Βασιλακίου με το δίκτυο ύδρευσης”. (Ευθ. Παπαχρήστου)

31ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση του κ. Αθανασίου Μπούζα, περί κατασκευής γεφυριού εντός αποστραγγιστικού χάνδακα ανατολικά της οδού Αστέρι-Παραλία Αστερίου, με δικές του δαπάνες. (Ευθ. Παπαχρήστου)

32ο: Απόφαση σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό και προσδιορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, λόγω ρυμοτόμησης, της ιδιοκτησίας με ΚΑ Κτηματογράφησης αρχικής ιδιοκτησίας (0106027) στο Ο.Τ. 70 της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως οικισμού Βλαχιώτη. (Ευθ. Παπαχρήστου).

33ο: Απόφαση σχετικά με απόδοση χρηματοδότησης δήμου για το 2014 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα “Ευρώτειος Πολιτεία”. (Σωτ. Μένεγας)

34ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση και ψήφιση πίστωσης για χορήγηση βοηθημάτων ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας (Ν.Δ. 57/73 ΦΕΚ 149/Α). (Παναγιώτης Λυμπέρης)

35ο: Απόφαση σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων δήμου. (Σωτ. Μένεγας)

36ο: Απόφαση σχετικά με εργασίες καθαρισμού παραλιών δήμου Ευρώτα. (Δημήτριος Διαμαντάκος)

37ο: Απόφαση σχετικά με μετακίνηση δημάρχου. (Σωτ. Μένεγας)

38ο: Απόφαση σχετικά με υποβολή αιτήματος προς το ΚΑΣ για την υπαγωγή από την Α στη Β ζώνη της περιοχής Λαγίου και Βαλτακίου. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

39ο: Απόφαση σχετικά με την αλλαγή εκπροσώπου στη ΔΟΥ Σπάρτης για το ΝΠΔΔ Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Γερακίου. (Νικολέτα Χρήστου-Μιχαλούτσου)