Συνέρχεται σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Είκοσι πέντε είναι τα θέματα που θα συζητήσει στη σημερινή τακτική συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα εξής:

1. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2014. Εισηγητής ο κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.500.000 ευρώ από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 για το έργο “Μέτρα στερέωσης υψηλών βραχωδών πρανών και των υπερκειμένων τειχών του Κάστρου Μονεμβασίας”, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) οικ. έτους 2014. (ΚατερίναΤσαφατίνου)

3. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 850.000 ευρώ από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 για το έργο “Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Κοινότητας Μολάων”, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

4. Περί συμπληρώσεως της αριθ. 262/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που αφορά την επιβολή Τ.Α.Π. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

5. Περί τροποποιήσεως του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) του δήμου έτους 2014. (Παν. Πριφτάκη)

6. Περί εγκρίσεως του αριθ. 1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (Κων. Μαυρομιχάλης και Σταύρος Χριστάκος)

7. Περί απευθείας αναθέσεως της εργασίας “Προβολή σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο των πεζοπορικών διαδρομών”. (Χαράλαμπος Λύρας)

8. Περί εγκρίσεως σύστασης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Δίκτυο επιχειρηματικότητας και καινοτόμου ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ”, με δήμους του νομού Λακωνίας – Έγκριση καταστατικού. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

9. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Νέος κόμβος εισόδου στην ΕΟ Μολάων–Σπάρτης”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

10. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Ρέμα Βρύσης ΤΚ Λαχίου”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

11. Περί εγκρίσεως της μελέτης με τίτλο “Κατασκευή τουαλετών δημοτικού σχολείου ΤΚ Ασωπού”. (Ιωάννης Σουρλάς)

12. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

13. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην ΤΚ Βελιών”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

14. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου”. (Ιωάννης Σουρλάς)

15. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα”. (Παν. Πριφτάκη)

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου ποσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση γηπέδων Μαραθιά Ελίκας”. (Ηλίας Καλογερίνης)

17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία ΤΔ Νεάπολης”. (Ηλίας Καλογερίνης)

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης. (Ηλίας Καλογερίνης)

19. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή – βελτίωση και επέκταση αγωγού μεταφοράς ύδρευσης Δ. Ζάρακα”. (Παν. Πριφτάκη)

20. Περί εγκρίσεως του από 30/1/2014 πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων μέχρι του ποσού των 5.860,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

21. Περί εγκρίσεως της αριθ. 5/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

22. Περί εγκρίσεως της αριθ. 4/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δ. Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Χρήστος Πετράκης)

23. Περί διαθέσεως πιστώσεων για την τουριστική προβολή του δήμου. (Χαράλαμπος Λύρας)

24. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης. (Ιωάν. Κολλιάκος)

25. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης. (Ιωάν. Κολλιάκος)

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα.