Συνέρχεται την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης κ. Χρήστος Πλειώτας απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 22 Αυγούστου και ώρα 14.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Εγκαταστάσεις πρατηρίου υγρών καυσίμων και πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων σε ακίνητα στα ΟΤ 100 και 99 αντίστοιχα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης επί της ΕΟ Σπάρτης – Τρίπολης και της οδού Φοίβου Απόλλωνος (εξ αναβολής). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραχάλιος.

2ο Περί χορήγησης αδειών συμμετοχής και χορήγησης θέσεων στους ενδιαφερομένους για την εμποροπανήγυρη Μυστρά έτους 2014. (Χρήστος Μπουγάδης)

3ο Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων. (Χρ. Μπουγάδης)

4ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής -Χρυσάφων και Αγριάνων» αναδόχουΠολυζώη Σωτηράκου. (Δ. Καραχάλιος)

5ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων ΤΚ Καστορείου, Βορδόνιας και Αγόριανης» αναδόχου Παναγιώτη Θεοφιλογιαννάκου. (Δ. Καραχάλιος)

6ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού σχολείου ΤΚ Πελλάνας» αναδόχου Μιχαήλ Καρβουνιάρη. (Δ. Καραχάλιος)

7ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση χώρων ΤΚ Αλευρούς» αναδόχου Ιωάννη Χατζάκου. (Δ. Καραχάλιος)

8ο Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κτιρίου δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Ξηροκαμπίου ΔΕ Φάριδος» αναδόχου Ελευθερίας Σουρλή. (Δ. Καραχάλιος)

9ο Περί εγκρίσεως 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση πηγής στη θέση Βασιλονέρι ΤΚ Τρύπης» αναδόχου Μιχαήλ Καρβουνιάρη. (Δ. Καραχάλιος)

10ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δικτύων πυρόσβεσης», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

11ο Περί διαγραφής οφειλών. (Ευστράτιος Κοκκορός)

12ο Περί διαγραφής οφειλών. (Ευστρ. Κοκκορός)

13ο Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2014. (Ευστρ. Κοκκορός)

14ο Περί έγκρισης και παραλαβής οριστικής μελέτης (αρχιτεκτονική, ειδική αρχιτεκτονική, στατική, γεωλογική και τεύχη δημοπράτησης) υπό τον τίτλο «Εκπόνηση μελέτης επισκευής και συντήρησης βυζαντινού μνημείου Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου».

(Δ. Καραχάλιος)

15ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την περιοχή κολυμβητηρίου» 2ου υποέργου της πράξης «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου δήμου Σπάρτης». (Δ. Καραχάλιος)

16ο Περί λήψης απόφασης παύσης λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Σπάρτης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας της 28492/2009 υπουργικής απόφασης. (Δ. Καραχάλιος)

17ο Περί έγκρισης και παραλαβής οριστικής μελέτης (γεωτεχνική, γεωλογική, τοπογραφική και τεύχη δημοπράτησης) με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης ιστορικού χώρου σπηλαιοβάραθρου ΤΚ Τρύπης». (Δ. Καραχάλιος)

18ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ». (Δ. Καραχάλιος)

19ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ». (Δ. Καραχάλιος)

20ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγ. Αναργύρων» αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Δ. Καραχάλιος)

21ο Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 68/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Λεωνίδας Καράντζαλης)

22ο Περί απαλλαγής υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού α) 12.160,00 € ΧΕΠ2Β/2011 β) 2.000,00 € ΧΕΠ2B/2011 και 1.600,00 € ΧΕΠ3Β/2011 σχετικά με την εκδήλωση «Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες 2011 στο Lanarkshire της Σκωτίας». Έγκριση απόδοσης λογαριασμού. (Λ. Καράντζαλης)

23ο Περί απαλλαγής υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού α) 13.720,00 € ΧΕΠ6Β/2012 β) 3.000,00 € ΧΕΠ101/2012 και 1.500,00 € ΧΕΠ103/2012 σχετικά με την εκδήλωση «Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες 2012 στο Daegu της Νότιας Κορέας». Έγκριση απόδοσης λογαριασμού. (Λ. Καράντζαλης)

24ο Περί συμπληρωματικής έγκρισης του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου ΑΠΕ) και 2ου πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδων εργασιών (2ου ΠΚΝΤΜΕ) και μικρών τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου». (Δ. Καραχάλιος)

25ο Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας». (Δ. Καραχάλιος)

26ο Περί ανάκλησης της αριθμ. 359/2014 απόφασης ΔΣ «περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς στην ΤΚ Παρορείου», καθορισμού φυσικού αντικείμενου και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης» και λήψη νέας απόφασης. (Δ. Καραχάλιος)

27ο Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων δήμου Σπάρτης 2014», καθορισμού φυσικού αντικειμένου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του έργου. (Δ. Καραχάλιος)

28ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Δ. Καραχάλιος)

29ο Περί καθιέρωσης τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου εις μνήμην του δωρητού Νικολάου Γουδέ και του Αθανασίου Ι. Γουδέ για τη συνδρομή του στην ολοκλήρωση της δωρεάς. (κ. δήμαρχος)

30ο Περί τροποποίησης της αριθ. 369/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση ΚΑ μισθοδοσίας». (Ευστρ. Κοκκορός)

31ο Περί τροποποίησης της αριθ. 371/2014 απόφασης δημοτικού αυμβουλίου με θέμα «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την παγία προκαταβολή τοπικών δημοτικών κοινοτήτων». (Ευστρ. Κοκκορός)