Συνέρχεται την Τετάρτη με 19 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα έξης θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί καταρτίσεως του τεχνικού προγράμματος του δήμου έτους 2016. Εισηγητές ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι.

2. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης οικονομικής επιτροπής για τα αποτελέσματαεκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος)

3. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. (Μαυρομιχάλης Κων.)

4. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης. (Μαυρομιχάλης Κων.)

5. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015. (Μαυρομιχάλης Κων.)

6. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης πλατείας ΤΚ Δαιμονιάς. (Σουρλάς Ιωάννης)

7. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου λιμένος Ελαίας. (Μαυρομιχάλης Κων.)

8. Περί εγκρίσεως του 3ου – τακτοποιητικού – ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 7 ΔΚ Νεάπολης του δήμου Μονεμβασίας». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος).

9. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη ΔΚ Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας». (Κουτσονικολής Χαρ.)

10. Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Βοιών. (Κουτσονικολής Χαρ.)

11. Περί διορθώσεως λανθασμένων δημοσιευμένων χαρτών που συνοδεύουν το ΣΧΟΟΑΠ Ασωπού (ΦΕΚ 444/ΑΑΠ/2013). (Βουνελάκης Γεώργιος)

12. Περί εγκρίσεως της αριθ. 33/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (ΚΕΠΠΕΔΜ), η οποία αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Πετράκης Χρήστος)

13. Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας (Αλειφέρη Παναγιώτα)

14. Περί εγκρίσεως της αριθ. 49/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.(Αλειφέρη Παναγιώτα)

15. Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στη ΔΚ Νεάπολης. (Κουτσονικολής Χαρ.)

16. Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών της εστίας λόγω άγονου διαγωνισμού. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

17. Περί ορισμού νέου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (ΚΕΠΠΕΔΜ). (δήμαρχος)

18. Περί αντικαταστάσεως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Κολλιάκος Ιωάννης)

19. Περί διαγραφής οφειλής 245,62 ευρώ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λανθασμένης χρέωσης. (Χριστάκος Σταύρος)