Συνέρχεται την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης θα πραγματοποιήσει τακτική δημόσια συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, την προσεχή Τετάρτη 14/10 και ώρα 19.00΄ στο πνευματικό κέντρο δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Αποδοχή επιχορήγησης από πρόγραμμα ΥΠΕΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 αναφορικά με πράξη “Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς”. Εισηγήτρια η Γεωργία Δεδεδήμου.

2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για οδοποία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2019-2020. (Γ. Δεδεδήμου)

3ο Διόρθωση αποφάσεων Δ.Σ. αριθ.189/2020 (ΑΔΑ:ΩΣ46Ω1Ν-ΨΤ1) και 190/2020 (6ΣΦΓΩ1Ν-ΟΕΠ). (Γ. Δεδεδήμου)

4ο Ορισμός μελών των δημοτικών παρατάξεων για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας “Δίκτυο συνεργασίας για την ανάπτυξη Σπάρτης & Ευρώτα”. (δήμαρχος)

5ο Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων/νου Παλαιολόγου και Διοσκούρων της κοινότητας Σπαρτιατών του δήμου Σπάρτης. (Χρήστος Κανακάκος)

6ο Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή της παρ.2 της υπ’ αριθ.6557/406/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 99Β) “Θέσπιση και άλλων περιπτώσεων προϋπηρεσίας, για τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας, διαδικασία και δικαιολογητικά (Ν.1575/85)”. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

7ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου “Κατασκευή περιφράξεων και λοιπών οικοδομικών έργων σε παιδικές χαρές του δήμου Σπάρτης”. (Δημήτρης Καπονικολός)

8ο Ενημέρωση πεπραγμένων δημοτικής αρχής πρώτου έτους. Εισηγητές/εισηγήτριες Γεωργία Δεδεδήμου, Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου, Αθανάσιος Καρλαύτης, Δημήτριος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Θεοδωρακάκος, Βασίλειος Μενούτης και Δημήτριος Μιχαλάκος).