Συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Με τα εξής εννέα θέματα θα συνεδριάσει την Τετάρτη 23 Ιουλίου στις 7.30′ το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα:

1ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Αστερίου». Εισηγητής ο κ. Ευθύμιος Παπαχρήστου.

2ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Γουβών». (Ευθ. Παπαχρήστου)

3ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δήμου Ευρώτα 2013» και χορήγηση παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών. (Ευθ. Παπαχρήστου)

4ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου : «Ανόρυξη διερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων». (Ευθύμιος Παπαχρήστου).

5ο: Απόφαση σχετικά με χορήγηση παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις δημοτικών δρόμων σχεδίου πόλης Βλαχιώτη». (Ευθ. Παπαχρήστου)

6ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Στεφανιάς» και χορήγηση παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών. (Ευθ. Παπαχρήστου)

7ο: Απόφαση σχετικά με χορήγηση παρατάσεως εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από θέση Περιβολάκι προς νότια του ΤΔ Γερακίου». (Ευθ. Παπαχρήστου)

8ο: Απόφαση σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Γερακίου με δημοπρασία. (Σωτήριος Μένεγας)

9ο: Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2014. (Σωτ. Μένεγας)