Συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 18.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί απευθείας ανάθεσης μέσων ατομικής προστασίας (ειδών ένδυσης), στο πλαίσιο προμήθειας παροχών σε είδος που προβλέπονται από την αριθ. 53361/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11-10-2006). Εισηγητής ο κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί τοπικού δημοτικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. (Σταύρος Χριστάκος)

3. Περί προτάσεως συμμετοχής για συνεργασία στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μέσο “Life” Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση». (Στ. Χριστάκος)

4. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Στ. Χριστάκος)

5. Περί καθορισμού ειδικού τιμολογίου για την υδροδότηση επιχείρησης από το αντλιοστάσιο στη θέση «Καμπέρα» της ΤΚ Συκέας. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

6. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2015. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

7. Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων», προϋπολογισμού 44.372,62 ευρώ, και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

8. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών και ΔΕ Μονεμβασίας». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

9. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Βοιών». (Χαρ. Κουτσονικολής)

10. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του γυμνασίου Μολάων». (Χαρ. Κουτσονικολής)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων προς Ρεβάνς στη ΔΚ Νεάπολης». (Χαρ. Κουτσονικολής)

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενών στη ΔΕ Βοιών». (Χαρ. Κουτσονικολής)

13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην ΤΚ Λαχίου». (Χαρ. Κουτσονικολής)

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μολάων. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Ελαίας».(Κων/νος Μαυρομιχάλης)

16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή μανδρότοιχων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας». (Κατερίνα Τσαφατίνου)

17. Περί ετήσιας συνδρομής στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος». (Κων/νος Μαυρομιχάλης).