Συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης θα πραγματοποιήσει τακτική δημόσια συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, την Τετάρτη 7/10 και ώρα 19.30′ στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου (ισόγειο βιβλιοθήκης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στον Ταΰγετο (εξ αναβολής). Εισηγητής ο Θανάσης Καρλαύτης

2ο Έγκριση εκτέλεσης έργου “Πολιτιστικό Κέντρο Κεφαλά” κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011013440 στην ΤΚ Κεφαλά ΔΕ Θεραπνών, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κεφαλά. (Δημήτρς Καπονικολός)

3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος – Αλλαγή χρηματοδότησης. (Γεωργία Δεδεδήμου)

4ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη δημοτικού σχολείου Πελλάνας. (Γ. Δεδεδήμου)

5ο Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την παραλαβή της εργασίας “Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού – αποκατάστασης κοινόχρηστων μονοπατιών οικισμού Ταϋγέτης με δαπάνη του Προοδευτικού Συλλόγου Ταϋγέτης”. (Δ. Καπονικολός)

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον δήμο για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. (Γ. Δεδεδήμου)

7ο Περί τροποποίησης συστατικής πράξης ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης”. (Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου)