Συνέρχεται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Με τα εξής 24 θέματα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα 22 Σεμπτεμβρίου και ώρα 19.00′:

1ο Ενημέρωση της υπάρχουσας κατάστασης στην πρωτοβάθμια (παιδικοί σταθμοί – νηπιαγωγεία – δημοτικά), δευτεροβάθμια (γυμνάσια – λύκεια) και τριτοβάθμια (ΤΕΙ – πανεπιστήμια) εκπαίδευση του δήμου. Προτάσεις. Επίλυση υπαρχόντων ή επαπειλούμενων προβλημάτων και απόφαση δράσης. Εισηγητές οι επικεφαλής των παρατάξεων.

2ο Αίτημα Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Σπάρτης.

3ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθαρτων οικισμών Κλαδά, Κοκκινόραχης και Αφυσσού δήμου Σπάρτης» – ορισμός νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (δήμαρχος)

4ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Συκαράκι, Αλέσια, Κοζι, Καλάμι, Γούναρη δήμου Σπάρτης και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο» – ορισμός νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (δήμαρχος)

5ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός τριαξονικού (6Χ2) βυτιοφόρου αποφρακτικού οχήματος με σύστημα ανακύκλωσης του νερού καθαρισμού» – ορισμός νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (δήμαρχος)

6ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αμυκλών» – ορισμός νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (δήμαρχος)

7ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης» – ορισμός νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (δήμαρχος)

8ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης οικισμών Πλατάνας και Σκούρας» – ορισμός νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (δήμαρχος)

9ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – ανάδειξη παραδοσιακών μονοπατιών Σπάρτης Ν. Λακωνίας», ορισμός νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

10ο Ανάκληση της αριθμ. 255/7-5-2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου «Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας 2014”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου, καθορισμού τρόπου κατασκευής του» και λήψη νέας σχετικής απόφασης. (Ευάγγελος Νικολακάκης)

11ο Εκμίσθωση ισογείου καταστήματος που βρίσκεται στην ΤΚ Πλατάνας (Νικόλαος Φλώρος)

12ο Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Εργασιών για το έτος 2014 (νέα δημοτική περίοδος) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου Σπάρτης. (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Ανάκληση της αριθ. 428/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 30.000 ευρώ (10.000 ευρώ στην ΤΚ Αγριάνων και 20.000 ευρώ στην ΤΚ Μυστρά) για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055, αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014». (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Καθορισμός του ύψους ημερήσιου τέλους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του δήμου, πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς). (Δημήτρης Αποστολάκος)

15ο Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)

16ο Ανάκληση της 418/2014 και λήψη νέας απόφασης «Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ. έτος 2015». (Δ. Αποστολάκος)

17ο Καθορισμός οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση «Παλιολίτριβο – Μελετέικα» εντός των ορίων οικισμού «Πικουλιάνικα» ΤΚ Μυστρά δήμου Σπάρτης. (Π. Αργυρόπουλος)

18ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση των κωδικών μισθοδοσίας της τέως δημοτικής αστυνομίας. (Δ. Αποστολάκος)

19ο Συμμετοχή του δήμου στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μέρες μνήμης Μόρφου», που διοργανώνει ο δήμος Μόρφου Κύπρου. (Δ. Αποστολάκος)

20ο Επιτροπή εκτίμησης για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΕΠ Μυστρά. (Δ. Αποστολάκος)

21ο Ορισμός αιρετών μελών στην επιτροπή καταλληλότητας για το διαγωνισμό περί μισθώσεως ακινήτου ως χώρου αποθήκευσης. (Δ. Αποστολάκος)

22ο Ορισμός προέδρου για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Χρίστος Πλειώτας)

23ο Δωρεάν παραχώρηση του αριθ. 14 καταστήματος της δημοτικής αγοράς για τη στέγαση του γραφείου της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Λακωνίας. (Δ. Αποστολάκος)

24ο Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση επιτροπής Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. (Αλέξανδρος Βουνάσης)