Συνέρχεται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποιήσεως της προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Μολάων» – Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί τροποποιήσεως της προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβασίας» – Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

3. Περί τροποποιήσεως της προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων» – Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

4. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

5. Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της εργασίας «Παροχές υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δήμου Μονεμβασίας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

7. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ασωπού». (Ιωάννης Σουρλάς)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου δήμου Μονεμβασίας». (Ιωάν. Σουρλάς)

9. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων». (Ιωάν. Σουρλάς)

10. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών». (Χαρ. Κουτσονικολής)

11. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Ελαίας». (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

12. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επέκτασης Λυκείου Μολάων». (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

13. Περί εγκρίσεως τροποποίησης της μελέτης με τίτλο «Νέο νηπιαγωγείο ΤΚ Μονεμβασίας δήμου Μονεμβασίας». (Κ. Τσαφατίνου)

14. Περί τροποποιήσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και έγκριση του ΠΚΜΝΕ για το έργο «Αποπεράτωση δημοτικού αθλητικού κέντρου δήμου Ασωπού». (Ιωάννης Κολλιάκος)

15. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού ΤΚ Λιρών. (Ιωάν. Σουρλάς)

16. Περί συγκροτήσεως επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Χαρ. Κουτσονικολής)

17. Περί ορισμού μελών επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

18. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής για τη χορήγηση κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. (δήμαρχος)

19. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στη γενική συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. (δήμαρχος)

20. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. (δήμαρχος)

21. Περί ανασυγκροτήσεως της επιτροπής ανέγερσης του Πνευματικού Κέντρου Συκέας. (δήμαρχος)

22. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης. (Ιωάν. Κολλιάκος)

23. Περί αλλαγής της ονομασίας του Γυμνασίου Μονεμβασίας σε «Γυμνάσιο Μονεμβασίας – Γιάννης Ρίτσος». (Ιωάν. Κολλιάκος)

24. Περί διαθέσεως πίστωσης για συμμετοχή του δήμου στην έκθεση «Philoxenia 2014». (Δημήτριος Λεκάκης)

25. Περί καθορισμού της αντιμισθίας της προέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

26. Περί της αριθ. 33/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά πρόταση για τον καθορισμό για την αμοιβή του προέδρου αυτής. (δήμαρχος)

27. Περί εγκρίσεως της αριθ. 41/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σε ορθή επανάληψη, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

28. Περί αντικαταστάσεως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

29. Περί εγκρίσεως της συνδρομής του δήμου στο περιοδικό «Γεωργία – Κτηνοτροφία». (Ιωάν. Σουρλάς)

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα.