Συνέρχεται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με πληθώρα θεμάτων

dimotiko symvoulio 1

dimotiko symvoulio 1

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/5 στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

> Περί λήψεως γνώμης του δημοτικού συμβουλίου, ως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.4315/2014, σχετικά με την εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου όσον αφορά στην εισφορά σε γη για την ολοκλήρωση των εργασιών του γ’ κεφαλαίου της μελέτης «Πράξη εφαρμογής επεκτάσεων σχεδίου πόλης Σπάρτης περιοχών Καλογωνιάς, Ν. Κόσμου και Ματαλέικων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

> Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων δήμου Σπάρτης», αναδόχου Ι. Κερχουλα και ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

> Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

> Έγκριση της αριθ. 22/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

> Καθορισμός αρδευτικής περιόδου σε τοπικές κοινότητες του δήμου – Πρόσληψη υδρονομέων. (Δημήτρης Αποστολάκος)

> Εξέταση αιτήσεως κ. Συλίκου Βασιλείου. (Δημ. Αποστολάκος)

> Δωρεάν παραχώρηση ή μη καταστήματος 19 δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

> Δωρεάν παραχώρηση ή μη καταστήματος 8 δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Βασίλειος Σκρουμπέλος)

> Δωρεάν παραχώρηση ή μη ακινήτου στα σφαγεία Σπάρτης. (Χρίστος Πλειώτας)

> Δωρεάν παραχώρηση ή μη καταστήματος 14 δημοτικής αγοράς Σπάρτης – Συστέγαση με Ένωση Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου. (Χρ. Πλειώτας)

> Διαγραφή οφειλών. (Βασ. Σκρουμπέλος)

> Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Παλαιολογείων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

> Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το α΄ τρίμηνο έτους 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

> Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ έτους 2014. (Δημ. Αποστολάκος)

> Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

> Τροποποίηση προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο «Μαζί για δουλειά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013. (Χρ. Μακρυσοπούλου)

> Τροποποίηση προϋπολογισμού της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιοχή των δήμων Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης». (Χρ. Μακρυσοπούλου)

> Αίτηση κ. Μανούσου Μανουσάκη, δημοτικού συμβούλου, για χορήγηση άδειας. (δήμαρχος)

> Συζήτηση αιτήσεων κτηνοτρόφων και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

> Καθορισμός δικαιώματος για αυθαίρετη βοσκή έτους 2015 και επιβολή σχετικών τελών. (Δημ. Αποστολάκος)

> Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Διαμόρφωση χώρου πλατείας Γοράνων». (Παν. Αργυρόπουλος)

> Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης οχημάτων για εξυπηρέτηση του ΑμεΑ Γιαννακόπουλου Ιωάννη επί της οδού Τριακοσίων αριθ. 59, στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

> Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Παναγιώτης Ρήγας)

> Έγκριση σύναψης συνδρομής με τις τοπικές εφημερίδες «Λακωνικός Τύπος» και «Παρατηρητής της Λακωνίας». (Δημ. Αποστολάκος)

> Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας μελανιών και τόνερ. (Παναγιώτης Ρήγας)

> Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης στους Αγίους Αναργύρους – ψήφιση πίστωσης – συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Νικόλαος Φλώρος)

> Καθορισμός φυσικού αντικειμένου του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου από πλατεία Βλαχοχωρίου προς ιερό ναό Αγίου Νικολάου και κατασκευή ρείθρων ΤΚ Μυστρά», έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμός τρόπου κατασκευής του. (Παν. Αργυρόπουλος)

> Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εργασία «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών». (Δημ. Αποστολάκος)

> Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

> Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)

> Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών». (Παν. Αργυρόπουλος)