Συνέρχεται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει τη Δευτέρα 7/10 και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί χωροθέτησης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). Εισηγητής ο Δημήτρης Καπονικολός

2ο Σύσταση επιτροπής για την διεξαγωγή του αγώνα Spartan Race στην πόλη της Σπάρτης. (Ηλίας Αναστασάκος)

3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Γεωργία Δεδεδήμου)

4ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας του Δ. Σπάρτης. (Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου)

5ο Έγκριση της αριθ.70/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα “Έγκριση απολογισμού του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης”. (Ελένη Δαράκη)

6ο Έγκριση της αριθ.73/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα “Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”. (Ελ. Δαράκη)

7ο Περί τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Σπάρτης και της ΔΕΥΑ Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου: “Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του δήμου Σπάρτης”. (Μιχαήλ Βακαλόπουλος)

8ο Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης του σδμου Σπάρτης με την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου: “Προμήθεια σωλήνα για το αρδευτικό δίκτυο του ΔΔ Περιβολίων δήμου Σπάρτης”. (Μιχ. Βακαλόπουλος)

9ο Περί ορισμού τριών δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου)

10ο Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή για τον έλεγχο προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών. (Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου)

11ο Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης. (Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου)

12ο Περί ορισμού πολιτικού υπεύθυνου, συντονιστή και συντονιστικής επιτροπής για τη συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στο “Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας” (ΕΔΔΥΠΠΥ). (Μιχ. Βακαλόπουλος)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2016”, αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. (Δημ. Καπονικολός)

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’. (Αθανάσιος Καρλαύτης)

15ο Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ανά δημοτική ενότητα για την συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στο δήμο Σπάρτης. (Αθαν. Καρλαύτης)

16ο Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων. (Αθαν. Καρλαύτης)