Συνέρχεται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Πρόσκληση για σύγκληση δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 17/11 και ώρα 18.00′ απέστειλε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Σπύρος Μοιράγιας. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1ο Έκφραση θέσης του δημοτικού συμβουλίου για τα κρούσματα δηλητηριάσεων ζώων στη ΔΕ Φάριδος.

2ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πλατείας Γοράνων». Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

3ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων πλακοστρώσεων ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών». (Π. Αργυρόπουλος)

4ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Αγριάνων». (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία Μαγούλας – Αγίου Ιωάννη, Αγίας Ειρήνης» της ΔΕ Μυστρά. (Π. Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία (ασφαλτόστρωση) Κάμπος Βορδόνιας – Ευρώτας 3 χλμ» της ΔΕ Πελλάνας. (Π. Αργυρόπουλος)

7ο Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ 2007-2013). (Π. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά» αναδόχου ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Π. Αργυρόπουλος)

10ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΚ Μυστρά, Παρορείου, Αγ. Ιωάννη και Αναβρυτής». (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών της προμήθειας ενταγμένης στο Χ.Π. «ΔΕΠΙΝ 2007-2013», υποέργο 2 της πράξης «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου δήμου Σπάρτης» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την περιοχή κολυμβητηρίου δήμου Σπάρτης». (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Εξέταση ένστασης αναδόχου «Σπύρος Καραβέλας ΑΤΕ» κατά της έγκρισης 6ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου». (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Άδεια κατασκευής μαντρότοιχου στην ΤΚ Πολοβίτσας ΔΕ Φάριδος – αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Πολοβίτσας «Τα Κοτρώνια». (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Συζήτηση αίτησης κτηνοτρόφου και συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

15ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Σπάρτης». (Δημήτριος Αποστολάκος)

16ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για 6ο λογαριασμό τόκων υπερημερίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων δήμου Σπαρτιατών». (Δ. Αποστολάκος)

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

18ο Έγκριση ή μη συμμετοχής υπαλλήλου του δήμου στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2014 από την εταιρεία «ΑΡΧΙ SEMINARS» με τίτλο «Προϋπολογισμός – απολογισμός και ισολογισμός ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013, για βιβλία Β΄& Γ΄κατηγορίας» και οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενου υπαλλήλου (Οικονομικών Υπηρεσιών). (Βασίλειος Σκρουμπέλος)

19ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για σίτιση Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2014-2015». (Δ. Αποστολάκος)

20ο Συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στη διεθνή οργάνωση «Πόλεις Αγγελιαφόροι της Ειρήνης». (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

21ο Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του 19 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

22ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη του 10 καταστήματος δημοτικής αγοράς. (Θεμ. Πατσιλίβας)

23ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013. (Π. Αργυρόπουλος)

24ο Έγκριση της αριθ. 83/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Σάββας Βελισσάρης)