Συνέρχεται το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio 1

dimotiko symvoulio 1

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε (13/7) στις 19.00′. Το Σώμα θα κληθεί να συζητήσει και να λάβει απόφάσεις πάνω στα εξής θέματα:

1ο Περί εγκρίσεως συμβάσεως λύσεως μισθώσεως για χρήση του αεροδρομίου Σπάρτης (Λευκοχώματος). Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Έγκριση της αριθ. 6/2015 απόφασης του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης. (Νικόλαος Δούνιας)

3ο Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης στις τοπικές κοινότητες: (α) Καστορείου (Α΄δέση), (β) Αγίου Ιωάννη και (γ) Τραπεζοντής. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Διαγραφή οφειλών λόγω επανασύνταξης πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί εκμίσθωσης ξενώνα ΤΚ Βρεσθένων. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Αποστολή επιστολής – δέσμευσης ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων Leader και την υποβολή στην ΟΤΔ του τελευταίου λογαριασμού εργασιών προς πληρωμή μέχρι τις 15/11/2015. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2014», αναδόχου Δημητρίου Παπαδάκου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κοινοιτικού καταστήματος ΤΚ Βασαρά», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αγροτικού ιατρείου και κοινοτικού γραφείου στην ΤΚ Λογγάστρας», αναδόχου Σουρλή Ελευθερίας. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2014», αναδόχου Δημητρίου Παπαδάκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενισχύσεις για άρση επικινδυνότητας κεντρικής πλατείας ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου», αναδόχου Γερμανού Λαούδη. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για μίσθωμα ακινήτου ως χώρου αποθήκης στην ΤΚ Γκοριτσάς. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για πληρωμή φόρου εισοδήματος δήμου Σπάρτης έτους 2014. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ασφαλιστικές εισφορές πρώην δημάρχου. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης ακινήτου δήμου. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου στάθμευσης στον Άγιο Ιωάννη της ΔΕ Μυστρά». (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ (προμήθεια εξοπλισμού)». (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου δημοτικής οδού με δαπάνη του Ιδρύματος Αθανασίου Ζάχαρη στην ΤΚ Αγόριανης. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (1ος ΕΠ)», αναδόχου Κ/Ξ Γούδης Βασίλειος – Αρώνης Γεώργιος, Αποδοχή πρότασης τοπικού συμβουλίου. (Παν. Αργυρόπουλος)

20ο Αδελφοποίηση δήμων Σπάρτης – Τάραντα. Μετάβαση αποστολής. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου).