Συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης θα γίνει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 19.00′ στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 21.127,16 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2014. Εισηγήτρια η κ. Ελένη Δρακουλάκου.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Λυροφώνη Γεωργία)

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 90.000 ευρώ από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 και έγκριση των αριθ. 56/2014 και 57/2014 τεχνικών μελετών. (πρόεδρος ΔΣ)

4. Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στη Δήμητρα Π. Γραφάκου. (Λυροφώνη Γ.)

5. Αίτηση Νικολάου Κουμουτσέα (διαγραφή ή μη ανταποδοτικών τελών). (Λυροφώνη Γ.)

6. Συζήτηση αιτήματος ΟΤΕ ΑΕ (αποδοχή ή μη αιτήματος). (Λυροφώνη Γ.)

7. Έγκριση της αριθ. 80/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης» που αφορά «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». (Κολοκοτρώνη Αικατερίνη)

8. Καθορισμός καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατ. Μάνης. (πρόεδρος ΔΣ)

9. Καθορισμός καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης. (πρόεδρος ΔΣ)

10. Συζήτηση αίτησης Μουγιακάκου Ιωάννας-Ελένης. (Χριστοδουλάκος Απόστολος)

11. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των προμηθειών και υπηρεσιών:

α)«Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού εσωτερικών χώρων δημαρχιακού μεγάρου»

β) «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα»

γ) «Συντήρηση και αποκατάσταση αντικειμένων συλλογής ΚΠΕ»

δ) «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού»

ε) «Προμήθεια συστήματος συναγερμού για τις ανάγκες του δημοτικού κτιρίου στο Πριτσιώτικο»

στ) «Εργασίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο ΚΕΠ Αρεόπολης»

ζ) «Προμήθεια φωτιστικών στύλων – φωτιστικών σωμάτων και εξαρτημάτων» (Λιγνός Νικόλαος)

12. Ορισμός μελών διαφόρων επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ). (Εξαρχάκος Γεώργιος)

13. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής των υπηρεσιών:

α) «Συντήρηση και αποκατάσταση αντικειμένων συλλογής ΚΠΕ»

β)«Εργασίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο ΚΕΠ Αρεόπολης». (Ριφουνάς Δημήτριος)

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Γυθείου και ΔΕ Σμύνους». (Αραπάκος Θεόδωρος)

15. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014». (Αραπάκος Θ.)

16. Ορισμός μη πολυσύχναστων παραλιών για δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. (Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος)

17. Κατανομή πιστώσεων τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015 για τη ΔΚ Γυθείου και ανά ΤΚ του δήμου Ανατολικής Μάνης. (δήμαρχος)