Συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, που θα γίνει την Παρασκευή 21 Μαρτίου και ώρα 19.00΄ στο Γύθειο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Χρήστος Αναστασάκος. Τα οκτώ θέματα που θα συζητηθούν είναι:

> Έγκριση της αριθ. 1/2014 μελέτης με τίτλο “Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Οιτύλου και Αν. Μάνης”, προϋπολογισμού 14.000 ευρώ – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Εισηγήτρια η κ. Γεωργία Λυροφώνη.

> Έγκριση της αριθ. 2/2014 μελέτης με τίτλο “Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους”, προϋπολογισμού 8.700 ευρώ – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Διαγραφή ή μη ποσού 13,25 ευρώ από χρηματικό κατάλογο χαρτοσήμου μισθωμάτων – παραλαβή ακινήτου στη θέση Σπηλιους – επιστροφή εγγυητικής. (Μιχαήλ Κατσιβέλης)

> Χορήγηση νέων παροχών ηλεκτροδότησης για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Σχετικά με τη συντήρηση-επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργων. (Γεωργία Λυροφώνη)