Συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Δευτέρα

dimotiko symvoulio

dimotiko symvoulio

Η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του και άλλα τριάντα θέματα θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα19/10 με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1ο Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου. Εισηγητής ο πρόεδρος του Σώματος κ. Σπύρος Μοιράγιας.

2ο Ίδρυση τράπεζας αίματος δήμου Σπάρτης. (Αλέξανδρος Βουνάσης)

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Εορταστικό στολισμό δήμου». (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 αναφορικά με την «Αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού φωτισμού». (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για καταβολή προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στο δήμο για χρονικό διάστημα έξι μηνών. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί εγκρίσεως δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Επισκευή φθαρμένου τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Πελλάνας. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ», αναδόχου Ολύμπιος ΑΤΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη», αναδόχου Κ/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση γηπέδου ΤΚ Γεωργιτσίου». (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κοινοτικών καταστημάτων ΤΚ Γκοριτσάς και Σκούρας». (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Σκούρας», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Γεφυράκι στην ΤΚ Σκούρας», αναδόχου Σουρλή Χαράλαμπου. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Εξέταση αιτήματος του κ. Δημητρίου Παναγάκου του Βασιλείου περί καθορισμού ειδικής χρήσης γης στο ισόγειο κατάστημα κτιρίου επί της οδού Πλαταιών αρ. 32 στη Σπάρτη – ΟΤ 178Α. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Διόρθωση – συμπλήρωση της αριθ. 502/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2016». (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Επισκευή μεταφορικών μέσων», «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων» και «Επισκευή μεταφορικών μέσων». (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για λογιστική τακτοποίηση λόγω ανάκλησης υπόλοιπο χρηματοδότησης για το έργο «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν. Γουδέ». (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Διαγραμμίσεις οδών, διαβάσεων κλπ δήμου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

20ό Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Παν. Αργυρόπουλος)

21ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Δούκα» του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου ΔΚ Σπαρτιατών. (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Έγκριση της αριθ. 49/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». (Σάββας Βελισσάρης)

23ο Έγκριση της αριθ. 66/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». (Αλέξανδρος Βουνάσης)

24ο Περί εγκρίσεως δαπανών για την Εορτή Αεροπόρων στο Γεωργίτσι – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

25ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας μελανιών, τόνερ και συναφών αναλωσίμων ειδών για τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου. (Δημ. Αποστολάκος)

26ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των προμηθειών για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου με το ΙΝΕΒΥΠ. (Δημ. Αποστολάκος)

27ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην ΤΚ Θεολόγου». (Παν. Αργυρόπουλος)

28ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην ΤΚ Καρυών». (Παν. Αργυρόπουλος)

29ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για νηπιαγωγείο ΤΚ Μαγούλας ΔΕ Μυστρά». (Παν. Αργυρόπουλος)

30ό Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών περιοχών πράξεων εφαρμογής (Χαρίσιο Αγ. Ειρήνη –Πλατανιστά)». (Παν. Αργυρόπουλος)

31ο Χορήγηση αδειών εκθέσεως τοπικών προϊόντων στη «Γιορτή Κάστανου στην Άρνα 2015». (Σταύρος Αργυρόπουλος)