ΣΥΝΑΡΟΕΕ: “Να γίνουν αποδεκτοί για την προκήρυξη 2Κ του ΑΣΕΠ όλοι οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών”

Synergasia Aristerwn Oikonomologwn

Synergasia Aristerwn Oikonomologwn

Να συμπεριληφθούν ως αποδεκτοί για την προκήρυξη 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ (που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 465 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών στις θέσεις ΠΕ εφοριακών) και οι τίτλοι σπουδών των σχολών Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ζητά η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων.

Ανάλογο αίτημα έχει υποβάλει, με επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών, και το περιφερειακό τμήμα νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.