Συναυλία στήριξης του νοσοκομείου Μολάων και του κέντρου υγείας Νεάπολης