Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει την Τετάρτη 29/7 στις 18.00′. Φυσικά δεσπόζει το ζήτημα της μεγάλης πρόσφατης πυρκαγιάς.

Αναλυτικά όλα τα θέματα της συνεδρίασης:

1. Ενημέρωση – συζήτηση επί θεμάτων που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή ΔΕ Βοιών. Εισηγητής ο δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

2. Περί διορθώσεως των ορίων του οικισμού «Πλατανιάς» ΤΚ Παντάνασσας, ΔΕ Βοιών δήμου Μονεμβασίας. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος και Βουνελάκης Γεώργιος)

3. Περί υπογραφής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή λογαριασμών μέσω τραπεζών (σύστημα ΔΙΑΣ). (Χριστάκος Σταύρος)

4. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού». (Σουρλάς Ιωάννης)

5. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου ΤΚ Μονεμβασίας». (Τσαφατίνου Κατερίνα)

8. Περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων από το τοπικό πρόγραμμα Leader Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

9. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

10. Περί εγκρίσεως της αριθ. 52/2015 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Κουτσονικολής Χαρ.)

11. Περί αντικαταστάσεως μελών ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας. (Κολλιάκος Ιωάννης)

12. Περί αντικαταστάσεως μελών ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας. (Χριστάκος Σταύρος)

13. Περί χορηγήσεως της προβλεπόμενης αδείας του άρθρου 68 Ν.3852/2010 στη δημοτική σύμβουλο κ. Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα για λόγους υγείας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

14. Περί εξουσιοδοτήσεως του δημάρχου ή αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου αποδοχής δωρεάς ακινήτου στον οικισμό Πλύτρα ΤΚ Παπαδιανίκων. (δήμαρχος).