Συνεδρίαση απόψε για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio

dimotiko symvoulio

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σπάρτης σήμερα Δευτέρα 22/6 στις 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Αγορά εκτάσεως για ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ)». Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2ο Αποδοχή δωρεάς ποσού 60.000 ευρώ και τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» και «Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών». (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Συμμετοχή ή μη του δήμου Σπάρτης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. (δήμαρχος)

4ο Εξέταση αιτήσεως κ. Αναστασόπουλου Κων/νου. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

6ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Διαγραφή οφειλών λόγω επανασύνταξης πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων & Αγριάνων», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΤΚ Αμυκλών και Καλυβίων Σοχάς». (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας», αναδόχου Γ. Παπαδάκος και ΣΙΑ ΕΕ (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Προμήθεια σιτών αλουμινίου». (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για μετάταξη δενδροκηπουρού. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί συμμετοχής του δήμου Σπάρτης σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «Δίκτυο δήμων των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων» με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών» – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

15ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ ΔΕ Σπαρτιατών». (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Περί εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο κέντρο πνευματικής και κοινωνικής πρόνοιας ΤΚ Σελλασίας. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί έγκρισης εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής στην ΤΚ Βασσαρά. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Έγκριση της αριθ. 35/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ανάκλησης της υπ. αριθ. 22/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με θέμα ‘‘Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015’’». (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

20ο Έγκριση της αριθ. 36/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». (Θεόδ. Τσαγκαρούλης)

21ο Περί αποδοχής απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Σκούρας», ενταγμένου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» – Άξονας προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση Leader», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 938392. (Παν. Αργυρόπουλος).