Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, που θα γίνει την Τετάρτη 7 Μαΐου και ώρα 20.00΄ στο Γύθειο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Χρήστος Αναστασάκος. Τα δέκα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

> Έγκριση της αριθ. 35/2914 τεχνικής μελέτης με τίτλο “Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Γυθείου και Σμύνους 2014” – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Αραπάκος.

> Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου” (1ος ειδικός προϋπολογισμός). (Γεωργία Λυροφώνη)

> Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Ανάθεση προμήθειας ελαστικών, οχημάτων, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων έργου. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Τροποποίηση της αριθ. 91/2014 ΑΔΣ σχετικά με καθορισμό τελών χρήσεως αιγιαλού δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος δήμου Αν. Μάνης με θέμα Συμπλήρωση της αριθ. 9/2014 σε ορθή επανάληψη απόφασης. (Αλέξανδρος Καπασούρης)

> Διόρθωση των αριθ. 81/2014 και 113/2014 ΑΔΣ σχετικά με ανάθεση συντήρησης-επισκευής μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργου. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ. (Γεωργία Λυροφώνη)

> Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (ΠΔ 28/80). (Γεωργία Λυροφώνη)

> Επικαιροποίηση της αριθ. 27/2014 ΑΔΣ. (Γεωργία Λυροφώνη)