Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα κ. Ελένη Δεντάκου απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Ιουνίου και ώρα 7.30΄ το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

> Ανάκληση της αρ. 161/2014 ΑΔΣ με θέμα τις παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλεξανδράκος.

> Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. (Γ. Αλεξανδράκος)

> Συμπληρωματική απόφαση για τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου του δικαιώματος βοσκής. (Ηλίας Παναγιωτακάκος)

> Απόφαση σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα Περιστερίου και Κροκεών. (Σωτήριος Μένεγας)

> Απόφαση σχετικά με ανταλλαγή ακινήτου στην περιοχή ΑΦΑΝΙΑ. (Ευθύμιος Παπαχρήστου)

> Απόφαση σχετικά με την αίτηση των Μιχαλάκου Παναγιώτη του Γεωργίου και Μιχαλάκου Αικατερίνης του Γεωργίου, περί παραίτησης του δικαιώματος δικαιούχων εκποιημένου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ ΤΚ Σκάλας. (Ευθ. Παπαχρήστου)

> Απόφαση σχετικά με την αίτηση των Θαλασσινού Θεόδωρου και Θαλασσινού Ελπινίκης του Σταύρου, περί παραίτησης του δικαιώματος δικαιούχων εκποιημένου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ ΤΚ Σκάλας. (Ευθ. Παπαχρήστου)

> Απόφαση σχετικά με την αίτηση του Βασιλακάκου Αντωνίου του Πουλίκου, περί παραίτησης του δικαιώματος δικαιούχων εκποιημένου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ ΤΚ Σκάλας. (Ευθ. Παπαχρήστου)

> Έγκριση της αρ. 101/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα “Νικηφόρος Βρεττάκος”. (Παναγιώτης Λυμπέρης)

> Απόφαση σχετικά με την ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης”. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

> Απόφαση σχετικά με την ανασυγκρότηση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα “ΙΝ Θεοδωρακόπουλος”. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

> Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2014. (Σωτ. Μένεγας)

> Απόδοση ποσού από τους ΚΑΠ στο ΝΠΔΔ “Νικηφόρος Βρεττάκος” για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. (Γεώργιος Τσιμπίδης)

> Απόφαση σχετικά με έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου 2014 του δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Σωτ. Μένεγας)