Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Τετάρτη 16 Ιουλίου στις 14.00′ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Περί έγκρισης υλοποίησης του υποέργου 1 «Διοικητική υποστήριξη και εσωτερική αξιολόγηση της πράξης» της πράξης 453617 με τίτλο «Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή». Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Σταύρος Αργειτάκος.

2ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Διοικητική υποστήριξη και εσωτερική αξιολόγηση της πράξης» της πράξης 453617 με τίτλο «Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή». (Στ. Αργειτάκος)

3ο Περί έγκρισης και παραλαβής τευχών δημοπράτησης της μελέτης υπό τον τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης σχολείου Χρύσαφας». (Δημήτρης Καραχάλιος)

4ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Δ. Καραχάλιος)

5ο Περί αιτήματος κ. Αρετής Ρασσιά (Καθορισμός ειδικής χρήσης γης στο ισόγειο ακινήτου επί της οδού Κων. Παλαιολόγου 7 στη Σπάρτη – Ο.Τ.156Α). (Δ. Καραχάλιος)

6ο Περί έγκρισης της με αριθμ.96/14 μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Άρνας» του δήμου Σπάρτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης αυτής. (Δ. Καραχάλιος)

7ο Περί αιτήσεων κτηνοτρόφων και συμπλήρωσης, λόγω εκπροθέσμων δηλώσεων, του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014. (Ευστράτιος Κοκκορός)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην ΤΚ Αγίου Ιωάννη». (Ευστρ. Κοκκορός)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Αποκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης ΤΚ Αγίου Ιωάννη». (Δ. Καραχάλιος και Ευστρ. Κοκκορός)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση των κωδικών μισθοδοσίας της δημοτικής αστυνομίας. (Ευστρ. Κοκκορός)

11ο Περί έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης και σχεδίου κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση θέσεων για στάση τουριστικών λεωφορείων σε επιχειρήσεις ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων. (Δ. Καραχάλιος)

12ο Περί έγκρισης της αριθ.66/02-07-2014 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Λεωνίδας Καράντζαλης)

13ο Περί ανάκλησης της αριθ.332/07-07-2014 ΑΔΣ με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την έκτακτη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία την 30ή Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου στις ΔΕ Σπαρτιατών, Φάριδος, Οινούντος, Πελλάνας, Μυστρά, Θεραπνών και ΤΚ Καρυών». (Ευστρ. Κοκκορός)

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την έκτακτη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία την 30ή Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου στις ΔΕ Σπαρτιατών, Φάριδος, Οινούντος, Πελλάνας, Μυστρά, Θεραπνών και ΤΚ Καρυών». (Δ. Καραχάλιος και Ευστρ. Κοκκορός).