Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Με τα εξής δώδεκα θέματα θα συνεδριάσει την Τρίτη 5 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Μάνης:

1. Έγκριση της αριθ. 39/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στη Χοτάσια ΤΚ Οιτύλου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Εξαρχάκος.

2. Έγκριση της αριθ. 40/2014 Τ.Μ. με τίτλο «Επισκευή δημοτικών καταστημάτων 2014» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Γ. Εξαρχάκος)

3. Κατεδάφιση επικίνδυνης οικοδομής φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Αγγέλου και Μαρίας Παναγοπούλου ή σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματογραφικού Γραφείου Γυθείου «Αγνώστου ιδιοκτήτη» επί της οδού Τζανήμπεη Γρηγοράκη στο Γύθειο πλησίον της εκκλησίας Αγίου Νικολάου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Γεωργία Λυροφώνη)

4. 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Αν. Μάνης και δήμου Αν. Μάνης για την υλοποίηση των υποέργων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 της πράξης «Αποχετευτικά έργα της πόλεως Γυθείου». (Γ. Λυροφώνη)

5. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋ/σμού του δήμου για το β΄ τρίμηνο 2014. (Γ. Λυροφώνη)

6. Ανάκληση της αριθ. 184/2014 ΑΔΣ και διόρθωση Κ.Α. στην αριθ. 154/2014 ΑΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Γ. Λυροφώνη)

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γ. Λυροφώνη)

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης – Έγκριση αναγκαιότητας των υπηρεσιών. (Γ. Λυροφώνη)

9. Διόρθωση της αριθ. 65/2014 ΑΔΣ όσον αφορά στον τίτλο του υποέργου του ΚΑΕ «Σχεδιασμός και εξοπλισμός ΚΠΕ».(Γ. Λυροφώνη)

10. Ανάκληση της αριθ. 71/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «Λύκους» ΤΚ Πετρίνας. (Αλέξανδρος Καπασούρης)

11. Ανάκληση της αριθ. 169/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκμίσθωση του ακινήτου στη θέση «Πηγάδα» οικισμού Μαυροβουνίου ΔΚ Γυθείου. (Γ. Λυροφώνη)

12. Συμπλήρωση της αριθ. 103/2014 ΑΔΣ σχετικά με ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο δήμο Αν. Μάνης. (Γ. Λυροφώνη)