Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα θα γίνει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και ώρα 7.30′ μμ, με θέματα:

1ο Απόφαση σχετικά με τη μετονομασία ΓΕΛ Κροκεών. Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Μπόλλας.

2ο Απόφαση σχετικά με την απευθείας αγορά ακινήτων στη ΔΚ Βλαχιώτη για δημιουργία χώρου στάθμευσης πλησίον εγκαταστάσεων Επιδαύριου Θεάτρου. (Θ. Μπόλλας)

3ο Απόφαση σχετικά με την έγκριση της αρ. 121/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος». (Παναγιώτης Λυμπέρης)

4ο Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Ελαφονήσου που αφορά αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. (Θ. Μπόλλας)

5ο Απόφαση σχετικά με τον ορισμό της επιτροπής διαχείρισης του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Θ. Μπόλλας)

6ο Απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση του δημάρχου. (Γεώργιος Σωτηράκος)

7ο Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων 2014. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Γ. Σωτηράκος)

8ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των δικαιούχων των εκποιημένων δημοτικών οικοπέδων στο ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής «Αφανιά». (Γ. Σωτηράκος)

9ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη» – Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Γ. Σωτηράκος)

10ο Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Σπάρτης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας Λακωνίας» – Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Γ. Σωτηράκος)

11ο Περί τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του δήμου Ευρώτα με το δήμο Σπάρτης σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου του στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέων εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (Γ. Σωτηράκος)

12ο Απόφαση σχετικά με την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Φερδιανάκη Λεωνίδα του Ευστρατίου στην ΤΚ Έλους για την κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων – Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης. (Γ. Σωτηράκος)

13ο Απόφαση σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση – ηλεκτροφωτισμός πλατείας και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δαφνίου (2014)». (Θ. Μπόλλας)

14ο Απόφαση σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων ΤΚ Έλους». (Γ. Σωτηράκος)

15ο Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διανοίξεις δημοτικών δρόμων σχεδίου πόλης Βλαχιώτη» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών. (Γ. Σωτηράκος)

16ο Απόφαση σχετικά με την αίτηση του Κουτσομιχάλη Παναγιώτη του Δημητρίου, περί παραίτησης του δικαιώματος δικαιούχου εκποιημένου οικοπέδου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αφανιά ΔΚ Σκάλας. (Γ. Σωτηράκος)

17ο Απόφαση σχετικά με την οριστική παραχώρηση οικοπέδου, εντός ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Αφανιά της ΔΚ Σκάλας, στη Σκάλκου Παναγιώτα του Ιωάννη. (Γ. Σωτηράκος)

18ο Απόφαση σχετικά με την οριστική παραχώρηση οικοπέδου, εντός ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Αφανιά της ΔΚ Σκάλας, στο Χαραμή Κων/νο του Παναγιώτη. (Γ. Σωτηράκος)

19ο Απόφαση σχετικά με την ένταξη του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Σκάλας δήμου Ευρώτα» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, στο πρόγραμμα Leader της ΟΤΔ Πάρνωνα – Τροποποίηση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Γ. Σωτηράκος)

20ο Απόφαση σχετικά με την ένταξη της Πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων δήμου Ευρώτα» με κωδικό MIS 485006, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Γ. Σωτηράκος)

21ο Αποδοχή ποσού από κατανομή τελών διαφήμισης – κατηγορίας Δ στους δήμους. (Γ. Σωτηράκος)

22ο Αποδοχή ποσού από ΥΠΕΣ από το φόρο ζύθου. (Γ. Σωτηράκος)

23ο Αποδοχή ποσού από κατανομή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). (Γ. Σωτηράκος)

24ο Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων δήμου – Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Γ. Σωτηράκος)

25ο Απόφαση σχετικά με την ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΕΚ 301280112006 ιδιοκτησίας Κουμουτσάκου Κων/νας του Ιωάννη και Κουμουτσάκου Γεωργίας του Μιχαήλ, με ακίνητα ιδιοκτησίας δήμου Σκάλας στην περιοχή Αφανιάς ΔΚ Σκάλας. (Γ. Σωτηράκος)

26ο Απόφαση σχετικά με ορισμό μελών για την τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. (Θ. Μπόλλας)

27ο Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. (Θ. Μπόλλας)