Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/3 στις 17.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια πλήρων φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας τύπου led για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του δήμου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου με κωδικό Αστική 2014. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί καταργήσεως μιας θέσης περιπτέρου στη ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών του δήμου Μονεμβασίας. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

5. Περί μετατοπίσεως τριών θέσεων περιπτέρων στη ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών του δήμου Μονεμβασίας. (Κουτσονικολής Χαρ.)

6. Περί εγκρίσεως της αριθ. 56/2015 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Καστανέας, Άνω Καστανέας, Μεσοχωρίου και Φαρακλού ΔΕ Βοιών», προϋπολογισμού 34.981,15 ευρώ, και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων». (Σουρλάς Ιωάννης)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πρανών και οδοστρώματος στην ΤΚ Λαχίου». (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο δημοτικό σχολείο Λαχίου». (Καλογερίνης Ηλίας)

10. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση φωτισμού μονοπατιού και πλατείας οικισμού Παραδεισίου ΔΚ Νεάπολης». (Καλογερίνης Ηλ.)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου Βοιών». (Καλογερίνης Ηλ.)

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων Βοιών». (Καλογερίνης Ηλ.)

13. Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του δήμου». (Λεκάκης Δημήτριος, πρόεδρος επιτροπής Τουρισμού)

14. Περί παραχωρήσεως χώρου για τη στέγαση του ΕΚΑΒ [Παράρτημα Τρίπολης]. (Κολλιάκος Ιωάννης, εντεταλμένος ΔΣ για θέματα παιδείας και αθλητισμού)

15. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου, με τον αναπληρωτή του, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης, έτους 2015».

16. Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού δύο φορέων παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα μετέχουν στην επιτροπή αυτή. (Κολλιάκος Ιωάν.)

17. Περί διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ποσού 26,18 ευρώ. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)