Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

dimotiko symvoulio Spartis

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει τη Δευτέρα 15/6 και ώρα 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1ο Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας “Χτίζοντας την τουριστική ταυτότητα του δήμου Σπάρτης”. Εισηγητής ο Χρήστος Αλεξάκος.

2ο Έκφραση θέσης για τη διεξαγωγή του “Spartan Race” στη Σπάρτη. (δήμαρχος)

3ο Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Σπάρτης. (δήμαρχος)

4ο Έκφραση θέσης για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). (δήμαρχος)

5ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Oδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2015”. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

6ο Άδεια τοποθέτησης σιδερένιας περίφραξης σε τοιχίο στην ΤΚ Πολοβίτσας ΔΕ Φάριδος. (Ευστράτιος Σμυρνιός)

7ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Ενισχύσεις για άρση επικινδυνότητας κεντρικής πλατείας ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου”, αναδόχου Γερμανού Λαούδη. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας”, αναδόχου Εργοληπτική Γαλανίδη ΑΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση στέγης σχολείου Γούναρη”, αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για “Προμήθεια – τοποθέτηση τεντόπανου για την αποκατάσταση τέντας πλατείας ΤΚ Πλατάνας”. (Δημήτρης Αποστολάκος)

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για “Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ” – αποδοχή χρηματοδότησης. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί τροποποίησης της 87/2015 ΑΟΕ και 219/15 ΑΔΣ σχετικά με την εργασία “Επισκευή – συντήρηση πόρτας κοιμητηρίου ΤΚ Μυστρά”. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για διόρθωση τίτλου από “Αγορά οικοπέδου στην ΤΚ Κλαδά” στο ορθό “Αγορά οικοπέδου στον οικισμό Κοκκινόραχης της ΔΚ Σπαρτιατών”. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της δημοτικής αστυνομίας. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Διόρθωση της αριθ. 237/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων» για διενέργεια ελέγχου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Παράταση προθεσμίας του έργου “Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου (πρ. Ξανθάκου) – 1ος ειδικός προϋπολογισμός)”, αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων”. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Επέκταση δικτύου άρδευσης Μυστρά”. (Παν. Αργυρόπουλος)

20ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Κατασκευή περίφραξης αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Σκούρας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

21ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα στην ΤΚ Ξηροκαμπίου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Αποκατάσταση – βελτίωση κτιρίου σχολαρχείου στον οικισμό Πολύδροσο”. (Παν. Αργυρόπουλος).