Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, που θα γίνει την Τετάρτη 9 Απριλίου και ώρα 19.00΄ στο Γύθειο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Χρήστος Αναστασάκος. Τα δεκαπέντε θέματα που θα συζητηθούν είναι:

> Έγκριση λογότυπου για το Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας. Εισηγήτρια η κ. Γεωργία Λυροφώνη.

> Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας “Εξοπλισμός Κέντρου Πληροφόρησης και Ερμηνείας” του δήμου Αν. Μάνης – έγκριση της αριθ. 30/2014 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Γ. Λυροφώνη).

> Έγκριση παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΑΣ. από υπαλλήλους του δήμου. (Γ. Λυροφώνη)

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Οδοποιία τέως δήμων Οιτύλου και Αν. Μάνης 2013” – χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών. (Μιχαήλ Κατσιβέλης).

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση χώρου για τη μεταφορά του ΚΕΠ στο δημαρχείο Αρεόπολης”. (Γεώργιος Εξαρχάκος).

> Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Σελεγουδίου”. (Θεόδωρος Αραπάκος).

> Σχετικά με ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο δήμο Αν. Μάνης. (Γ. Λυροφώνη).

> Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γ. Λυροφώνη).

> Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του δήμου για το δ΄τρίμηνο 2013. (Γ. Λυροφώνη).

> Ανακήρυξη επίτιμου δημότη Αν. Μάνης του κ. Κωσταράκου Μιχαήλ – Έγκριση διάθεσης δαπάνης τελετής ανακήρυξης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (Χρήστος Αναστασάκος).

> Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή”. (Γ. Λυροφώνη).

> Διαγραφή ή μη ποσού 13,25 ευρώ από χρηματικό κατάλογο χαρτοσήμου μισθωμάτων – Παραλαβή ακινήτου στη θέση Σπηλιους – Επιστροφή εγγυητικής. (Μ. Κατσιβέλης).

> Διαγραφή ποσού σε βάρος της ΤΟΕ ΑΕ από χρηματικό κατάλογο (αφορά “Belle Helene”). (Μιχαήλ Αγριόδημας).

> Έγκριση της αριθ. 8/2014 σε ορθή επανάληψη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014. (Αλέξανδρος Καπασούρης).

> Έγκριση της αριθ. 9/2014 σε ορθή επανάληψη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014. (Αλ. Καπασούρης).