Συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα

Perifereia Peloponnisou

Perifereia Peloponnisou

Η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 4.00′ µµ στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρίπολης, µε τα εξής θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Επερώτηση των συµβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» µε θέµα «Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

2. Επερώτηση του σύµβουλου κ. Νίκου Γόντικα µε θέµα «Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων».

3. Επερώτηση του σύµβουλου κ. Παναγιώτη Αλευρά µε θέµα «Καθυστέρηση της αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών λόγω ακαρπίας».

4. Επερώτηση των συµβούλων της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» µε θέµα «Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2007-2013 – Ενέργειες εξυγίανσης και απένταξης έργων».

5. Έγκριση 9ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονοµικού έτους 2014. Εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

6. Ορισµός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηµατικών εντολών µεταφοράς. (Κων. Νικολάκου)

7. Γνωµοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020. (Κων/να Νικολάκου και Περικλής Μαντάς)

8. Γνωµοδότηση επί της ΣΜΠΕ του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆Ε Μεθώνης του ∆. Πύλου – Νέστορος Ν. Μεσσηνίας. (Κων/να Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη)

9. Γνωµοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου επέκτασης υφιστάµενης κτηνοτροφικής µονάδας 1000 αµνοεριφίων πάχυνσης της επιχείρησης Σπύρος Οικονομόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ, που βρίσκεται στη θέση «Καµάρι» στην ΤΚ Καρτερίου της ∆Ε Στυµφαλίας του ∆. Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας. (Κων/να Νικολάκου και Πελοπίδας Καλλίρης)

10. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Μελέτη φράγµατος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας». (Κων/να Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα)

11. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Έργο προστασίας ακτής (επέκταση) από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή, δηµιουργία µεµονωµένου αγκυροβολίου εντός της θάλασσας και τεχνητών υφάλων στον πυθµένα της θάλασσας, στη θέση Άγιος Νικόλαος ΤΚ Βασιλιτσίου ∆Ε Κορώνης ∆. Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας». (Κων/να Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη)

12. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Υδροδότηση Ασίνης – Τολού – ∆ρεπάνου – Κάντιας – Ιρίων της ΠΕ Αργολίδας». (Κων/να Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος)

13. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αναβάθµιση δικτύου ύδρευσης ∆Κ Λεωνιδίου και ύδρευση Βασκίνας – Άη Γιάννη – Παλιόχωρας Νότιας Κυνουρίας». (Κων/να Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας)

14. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Κέντρο δορυφορικών εκποµπών Νεµέας, ∆. Νεµέας, Ν. Κορινθίας του ΟΤΕ ΑΕ». (Πελοπίδας Καλλίρης)

15. Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Τενεάς που βρίσκεται στη θέση ‘Πισταρτου’ της ∆Ε Τενάς ∆. Κορινθίων ΠΕ Κορινθίας». (Πελοπίδας Καλλίρης και Αθανάσιος Γκίκας)

16. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήµου Πύλου – Νέστορος, για τη δηµιουργία και λειτουργία ενάλιου επισκέψιµου αρχαιολογικού χώρου στον όρµο Ναυαρίνου στην Πύλο. (Ελ. Αλειφέρη)

17. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του δήµου Οιχαλίας και του δήµου Τριφυλίας για την υλοποίηση της µελέτης «Βελτίωση δρόµου Αετός – Μάλθη (β’ φάση). (Κων/να Νικολάκου και Ελ. Αλειφέρη)

18. Έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης για τη σύνταξη της µελέτης «∆ιερεύνηση σεισµικής επάρκειας και ενίσχυση διοικητηρίου Μεσσηνίας» όσον αφορά τον ορισµό µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (Κων/να Νικολάκου)

19. Έγκριση αλλαγής του αντικειµένου και της δοµής κατανοµής της χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της προγραµµατικής σύµβασης πολιτιστικής ανάπτυξης του έργου «Μελέτη συγκόλλησης, δοµικής αποκατάστασης και αντισεισµικής προστασίας των δύο Κούρων από την Κλένια Κορινθίας καθώς και επίβλεψη εφαρµογής της µελέτης». (Πελοπ. Καλλίρης)

20. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 250.259,25 ευρώ από ∆ΕΗ ΑΕ/∆ΥΗΠ για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Πουρναριά – Γεφύρι Κυράς – Μυγδαλιά» της ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

21. Έγκριση αλλαγής αναπληρωµατικού µέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της µελέτης «Άρση επικινδυνότητας του παραλιακού τµήµατος Αλεποχώρι προς Σχίνο». (Πελοπ. Καλλίρης)

22. Έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης για το έργο «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΙΝ Αγίου Πέτρου στο Τ∆ Αγίου Σώστη ∆. Οιχαλίας» όσον αφορά τον ορισµό µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (Ελ. Αλειφέρη)

23. Ορισµός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου στη νέα Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

24. Ορισµός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραµµατικών Συµβάσεων µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

25. Ορισµός εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε προγραµµατικές συµβάσεις µε την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. (Ελ. Αλειφέρη)

26. Ορισµός εκπροσώπου για τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συµβουλίου Π∆ 170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΑΕ Αργολίδας. (Αναστ. Χειβιδόπουλος)

27. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης επιβατηγού αυτοκινήτου της ΠΕ Μεσσηνίας στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος. (Ελ. Αλειφέρη)

28. Έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση δρόµου Χράνοι – Αγνάντιο», όσον αφορά τον ορισµό µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (Ελ. Αλειφέρη)

29. Έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δρόµου Μάλθη – Αετός (α’ φάση)», όσον αφορά τον ορισµό µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (Ελ. Αλειφέρη)

30. Έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δρόµου και ανάπλαση Αγ. Γεωργίου – ∆ωρίου», όσον αφορά τον ορισµό µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (Ελ. Αλειφέρη)

31. Έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση δρόµου από 22η ΕΟ έως θέση 0+200 (προς Πρ. Ηλία) – Ανδροµονάστηρο» όσον αφορά τον ορισµό µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (Ελ. Αλειφέρη)

32. Έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών – προστασία πρανών και βελτίωση βατότητας περιοχών Μεσσηνιακού Ταϋγέτου (β’ φάση)» όσον αφορά τον ορισµό µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης. (Ελ. Αλειφέρη)

33. Έγκριση µείωσης των αποστάσεων του υπό επέκταση κοιµητηρίου της ΤΚ Λευκακίων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π∆ 1128/1980 (Α284). (Αναστ. Χειβιδόπουλος και Βασίλης Σιδέρης).

34. Έγκριση παράτασης παραχώρησης grader της ΠΕ Μεσσηνίας στο δήµο Πύλου –Νέστορος. (Ελ. Αλειφέρη)

35. Έγκριση 5ης τροποποίησης προγράµµατος ΚΑΠ 20%. (Κων/να Νικολάκου)

36. Έγκριση ένταξης του έργου µε τίτλο «Αντιπληµµυρική προστασία πληγεισών περιοχών 2007 – αντιπληµµυρικά έργα στον παραπόταµο του Αλφειού “Γουδάνη” στην περιοχή ΔΔ Βαλτετσίου» στο πρόγραµµα πυρόπληκτων περιοχών από ΚΑΠ 2007. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

37. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης τριών προγραµµατικών συµβάσεων µε αντικείµενο την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για τα εξής αντικείµενα:

α. Ανακαίνιση – στατική ενίσχυση Νεοκλασσικής Αγοράς Άργους

β. Στατική ενίσχυση ιερού ναού Αγίου Κων/νου Άργους

γ. Αντισεισµική – στατική ενίσχυση ιεράς μονής Παναγίας Κατακεκρυµµένης

(Αναστ. Χειβιδόπουλος).