Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου στις 20.15′ στην αίθουσα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Ορισμός αρμοδίου οργάνου για την σφράγιση και την εκτέλεση των Διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του δήμου. (Εισηγητής ο Τσιριγώτης Παναγιώτης)

2. Ορισμός δύο ΔΣ για συμμετοχή τους στην Επιτροπή της § 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006. (Πρόεδρος ΔΣ)

3. Συζήτηση αιτήματος Γενικού Λυκείου Αρεόπολης για μεταφορά μαθητών από ΓΕΛ Αρεόπολης στο ΓΕΛ Γυθείου για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις. (Δρακουλάκου Ελένη)

4. Σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού ΚΠΕ. (Τσιριγώτης Παναγιώτης)

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 για επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. (Πρόεδρος ΔΣ)

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015. (Αραπάκος Θεόδωρος)

7. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του δήμου για το α΄ τρίμηνο 2015. (Τσιριγώτης Παναγιώτης)

8. Έγκριση της αριθ. 20/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης με τίτλο « Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». (Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος)

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Ανάδειξη Διατηρητέου Κτιρίου Παρθεναγωγείου». (Λεβεντζώνης Νικόλαος)

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις –Διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου». (Πατρικάκος Παναγιώτης)

11.Διευκρινίσεις ως προς την χρήση των κοινοχρήστων χώρων του δήμου Ανατολικής

Μάνης. (Δήμαρχος)

12. Καθορισμός τελών χρήσεως αιγιαλού δήμου Ανατολικής Μάνης. (Τσιριγώτης Παναγιώτης)
13. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι). (Τσιριγώτης Παναγιώτης)

14. Ανακήρυξη του κ. Tom Maniatis πρόεδρου του Τμήματος Βιοχημείας και Μοριακής Βιοφυσικής – Columbia University Medical Center – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, ως επίτιμου δημότη Ανατολικής Μάνης. (Αναστασάκος Χρήστος)

15. Ανακήρυξη του κ. Στυλιανού Αντωναράκη καθηγητή Γενετικής –Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της Γενεύης, ως επίτιμου δημότη Ανατολικής Μάνης. (Αναστασάκος Χρήστος)

16.Βράβευση του κ. Κων/νου Δροσάτου επίκουρου καθηγητή Φαρμακολογίας – Temple University School of Medicine – Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ και Σταύρου Βουγιουκλάκη επιχειρηματία, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. (Αναστασάκος Χρήστος)