Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης με 18 θέματα

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 20.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνωμοδοτικής απόφασης του ΔΣ προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί του αριθμού των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο δήμο Ανατολικής Μάνης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χριστοδουλάκος Απόστολος.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και ορισμός υπαλλήλων που θα μετέχουν στην επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας «Απεντόμωση κτιρίου δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων δήμου». (Λυροφώνη Γεωργία)

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2015. (Λυροφώνη Γ.)

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών. (Λυροφώνη Γ.)

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 52.738,68 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015. (Δρακουλάκου Ελένη)

6. Απόδοση ποσού α΄ τετραμήνου 2015 από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς και στάδιο. (Κολοκοτρώνη Αικατερίνη)

7. Έγκριση της αριθ. 22/2015 ΑΔΣ του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθεια ελαστικών οχημάτων. (Κολοκοτρώνη Αικ.)

8. Διαγραφή χρεώσεων της Αλεξίου Χρυσάνθης. (Λυροφώνη Γ.)

9. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΚ Γυθείου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)». (Λυροφώνη Γ.)

10. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικών καταστημάτων 2014». (Γεώργιος Μητσάκος)

11. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εποπτικού υλικού». (Αγριόδημας Μιχαήλ)

12. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο «Βίντεο – Ντοκιμαντέρ». (Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος)

13. Έγκριση της αριθ. 25/2015 μελέτης με τίτλο «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 95.000 ευρώ, έγκριση αναγκαιότητας της υπηρεσίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Χριστοδουλάκος Απ.)

14. Συζήτηση αιτήματος ΑΣΑΑΜ «Μάνη». (Μητσάκος Γ.)

15. Συζήτηση αιτήματος ΑΠΟ Ολυμπιακός Γυθείου (Μητσάκος Γ.)

16. Συζήτηση αιτήματος Αθλητικού – Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης «Το Ταίναρο».(Εξαρχάκος Γεώργιος)

17. Οριοθέτηση χώρων και καθορισμός όρων χρήσης των ομπρελών και ξαπλωστρών στις παραλίες του δήμου . (Λυροφώνη Γ.)

18. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας. (Λυροφώνη Γ.).