Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα την Πέμπτη

Dimos Eyrota

Dimos EyrotaΠρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα απέστειλε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Σωτήριος Μένεγας, που θα γίνει την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 5.00′ μμ, στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα:

1ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Μπόλλας.

2ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ. 164/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα. (Παναγιώτης Λυμπέρης)

3ο: Απόφαση σχετικά με την παραίτηση δικαιώματος δικαιούχου εκποιημένου οικοπέδου περιοχής Αφανιά, Χούμπαυλη Περικλή του Ευαγγέλου. (Γεώργιος Τσιμπίδης)

4ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2015 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Γεώργιος Σωτηράκος)

5ο: Απόφαση σχετικά με κάλυψη δαπανών κινητής τηλεφωνίας (άρθρ. 35 παρ. 3 Ν. 3274/2004) και καθορισμός ανώτατου ορίου. (Γ. Σωτηράκος)

6ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ). (Νικολέτα Χρήστου – Μιχαλούτσου)

7ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών αξίας έως 2.934,70 ευρώ. (Ιωάννα Σάκκαρη)

8ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (ΠΔ 28/80). (Ιωάννα Σάκκαρη)

9ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων. (Ν. Χρήστου – Μιχαλούτσου)

10ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ. (Κωνσταντίνος Ζάχος)

11ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής για τη διαπίστωση αυθαίρετης βόσκησης. (Γ. Τσιμπίδης)

12ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό (για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μείωσης οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου) μεταξύ δήμου και φορολογουμένων έτους 2015 (άρθρο 32 παρ. 1 και 2 Ν. 1080 / 80). (Γ. Σωτηράκος)

13ο: Απόφαση σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων (κομπόστ – ανακυκλώσιμα – δεματοποίηση και αποθήκευση υπολειμματικού όγκου κλπ). (δήμαρχος)

14ο: Απόφαση σχετικά με την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση γης για την κατασκευή του αντλιοστασίου λυμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη». (Θ. Μπόλλας)

15ο: Απόφαση σχετικά με την αρ. πρωτ. 4951/7-3-2014 αίτηση του κ. Θεοδωρακάκου Δημητρίου. (Θεόδωρος Παπαγιαννόπουλος)

16ο: Απόφαση σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του δήμου Ευρώτα για τη συγκρότηση επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014.(Θ. Μπόλλας)

17ο: Απόφαση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015–2016. (Θ. Μπόλλας)