Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με θέμα και τα αδέσποτα

dimotiko symvoulio 1

dimotiko symvoulio 1

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 18.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας». Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλου λόγω μετακίνησής του. (Δημ. Αποστολάκος)

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την πληρωμή των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν με την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Έγκριση της αριθ.57/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014». (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων παραβάσεων ΚΟΚ. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Δωρεάν ή μη παραχώρηση ή απευθείας εκμίσθωση ακινήτων δήμου όπου στεγάζονται τα αγροτικά ιατρεία. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Μετονομασία 3ου Γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας. (Νικόλαος Δούνιας)

8ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση ξενώνα ΤΚ Βρεσθένων. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση του ξενώνα Βαρβίτσας. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση έκθεσης γ΄ τριμήνου του έτους 2015 για την έκθεση δράσεων επίτευξης στόχων, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί επιβολής ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του δήμου που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. (Δημ. Αποστολάκος, Σταύρος Αργυρόπουλος)

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων και εποπτείας/καθαριότητας, διατροφή, φύλαξη/χώρου – καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων». (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Αποδοχή παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου μέλους. (πρόεδρος ΔΣ)

15ο Αποδοχή παραίτησης προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου μέλους. (πρόεδρος ΔΣ)

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Απόδοση ΦΠΑ». (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού». (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ΕΝΦΙΑ (χρήσης 2014). (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας (α) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σημείο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και (β) Μηχανική Διαλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίηση (ΜΜΔ-Κ) Δήμου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

20ο Περί συμμετοχής του δήμου στο Πρόγραμμα Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας του ΟΑΕΔ για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης μαθητών. (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Αποδοχή εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτη σε κοινόχρηστο χώρο (μπροστά από το Κέντρο Υγείας) στην ΤΚ Καστορείου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)