Συνεδρίαση με 15 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/7 και ώρα 20.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου. Εισηγητής ο Σπύρος Μοιράγιας.

2ο Λήψη απόφασης για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην ιστορική έδρα του δήμου και τις έδρες των τέως καποδιστριακών δήμων. (Σπ. Μοιράγιας)

3ο Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου περί της πολεοδομικής ορθότητας της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας σε ακίνητο φερόμενων ιδιοκτητών Χρήστου και Παναγιώτη Πριστούρη, που χωροθετείται βορείως του Ο.Τ. – 100, με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση προς την αριθμόν 11/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως και περί της οικονομικής αδυναμίας του δήμου να καταβάλει άμεσα την προσήκουσα αποζημίωση στους δικαιούχους. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Περί επιβολής προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού Καθαριότητας (Παναγιώτης Ρήγας)

5ο Έγκριση της αριθ. 88/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016». (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

6ο Έγκριση της αριθ. 99/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

7ο Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 15.000 ευρώ για τα έξοδα πραγματοποίησης μουσικής συναυλίας της φιλαρμονικής δήμου Σπάρτης στη Sopron της Ουγγαρίας. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού. (Γεωργία Γαλανοπούλου)

8ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης». (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Συγκρότηση τριμελών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραλαβής προμηθειών δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 της παρ. 1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΤΚ Αφυσσίου και Κλαδά». (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Συγκρότηση δύο τριμελών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραλαβής προμηθειών δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 της παρ. 1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου ανά δημοτική ενότητα, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στο δήμο Σπάρτης. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

13ο Γνωμοδότηση για δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «Κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου -1» του κ. Περικλή Σταυράκου, στη ΔΚ Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Περί ανακλήσεως της αριθ. 196/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα «Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Βελτίωση τέως δημαρχείου Μυστρά» – Λήψη νέας απόφασης. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (Δημήτρης Αποστολάκος)