Συνεδρίαση με 37 θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

dimotiko symvoulio Spartis

Επί τριάντα επτά θεμάτων θα κληθεί να συζητήσει και να αποφασίσει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1ο Περί τροποποίησης ή μη όρων συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (εξ αναβολής). Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Ρήγας.

2ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης». (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Ενημέρωση – συζήτηση για τα προβλήματα της παιδείας. (Χρίστος Πλειώτας – Νικόλαος Δούνιας)

7ο Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης». (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

8ο Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης». (Σάββας Βελισσάρης)

9ο Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης». (Χρ. Πλειώτας)

10ο Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης». (Νικ. Δούνιας)

11ο Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης». (Αλέξανδρος Βουνάσης)

12ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Μείωση δημοτικών τελών και φόρων παρ. 3 άρθρου 202 Ν.3463/2006. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για συνδιοργάνωση συνεδρίου με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενες οδούς». (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Θεραπνών». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

18ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Μυστρά». (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Φάριδος». (Παν. Αργυρόπουλος)

20ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΤΚ Καρυών». (Παν. Αργυρόπουλος)

21ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3 Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά» έτους 2014. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

23ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος 12 της δημοτικής αγοράς. (Δημ. Αποστολάκος)

24ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος 2 της δημοτικής αγοράς. (Δημ. Αποστολάκος)

25ο Περί έγκρισης απευθείας εκμίσθωσης ξενώνα Βαρβίτσας. (Δημ. Αποστολάκος)

26ο Περί έγκρισης απευθείας εκμίσθωσης ξενώνα Βρεσθένων. (Δημ. Αποστολάκος)

27ο Απευθείας εκμίσθωση ακινήτων δήμου για λειτουργία εγκαταστάσεων ΟΤΕ στο πλαίσιο του άρθρου 192 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). (Δημ. Αποστολάκος)

28ο Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης περί τμηματικής οριοθέτησης ρέματος «Ρασίνα» στη θέση «Ξηροκάμπι» της ΤΚ Λευκοχώματος της ΔΕ Φάριδος του δήμου Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας. (Παν. Αργυρόπουλος)

29ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Ανωγείων, Βασιλικής, Γοράνων, Καμινίων, Λευκοχώματος, Πολοβίτσας, Ποταμιάς, Τραπεζοντής ΔΕ Φάριδος». (Παν. Αργυρόπουλος)

30ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου» (1ος Ε.Π.). (Παν. Αργυρόπουλος)

31ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Παν. Αργυρόπουλος)

32ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων και Αγριάνων», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

33ο Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη διεθνή τουριστική έκθεση «World Travel Market 2015» στο Λονδίνο – Ψήφιση πίστωσης. (Χρήστος Αλεξάκος)

34ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση ιστών και δικτύου φωτισμού νησίδων», αναδόχου Ι. Κερχουλά και ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

35ο Τακτοποίηση Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για μη επιλέξιμη δαπάνη του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβασίας». (Δημ. Αποστολάκος)

36ο Συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στη συγκέντρωση υλικών για βοήθεια στους πρόσφυγες. (Παναγιώτης Κουμουνδούρος)

37ο Επανεξέταση της αριθ. 242/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους». (Σταύρος Αργυρόπουλος)