Συνεδρίαση την Τετάρτη του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16η Σεπτεμβρίου στις 18.00′. Τη συζήτηση θα απασχολήσουν τα εξής θέματα:

1. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την προετοιμασία έργων επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Κυπαρισσίου». Εισηγητές οι κ.κ. Παναγιώτης Τραϊφόρος και Γεώργιος Βουνελάκης.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Αποστόλων, Βελανιδίων, Κάμπου, Λαχίου και Παντανάσσης ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μολάων πλην ΤΚ Κουπίων». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και διαμόρφωση αποθήκης Λυκείου ΕΠΑΛ». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας». (Τσαφατίνου Κατερίνα)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη ΔΚ Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της Άνω Πλατείας ΤΚ Φοινικίου». (Σουρλάς Ιωάννης)

8. Περί μεταθέσεως του χρόνου παράδοσης της προμήθειας ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Νομίων. (Κολλιάκος Ιωάννης)

9. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

10. Περί ορισμού επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων. (Βουνελάκης Γεώργιος)

11. Περί παρατάσεως της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία ανταποκριτή στη ΔΕ Βοιών και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

12. Περί εγκρίσεως της αριθ. 42/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Αλειφέρη Παναγιώτα).