Έντεκα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει την προσεχή Δευτέρα 27/4 στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1ο Ενημέρωση για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα Ελλάδος – Έκφραση θέσης (ψήφισμα). Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Βασσαρά», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση δημοτικού σχολείου στη Βαρβίτσα». (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αγροτικού ιατρείου και κοινοτικού γραφείου στην ΤΚ Λογγάστρας» (Παν. Αργυρόπουλος)

5ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Αντικατάσταση στέγης σχολείου Γούναρη». (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Περί διαγραφής παραγραφέντων απαιτήσεων κατά του δήμου Σπάρτης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Δημήτρης Αποστολάκος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Προμήθεια υλικών (πεζοδρομίων κλπ) ΔΕ Σπαρτιατών». (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Τροποποίηση προϋπολογισμού αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης αγροτικών δρόμων για αποφυγή πυρκαγιών». (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί ορισμού μονίμου υπαλλήλου του δήμου Σπάρτης ως υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής σχετικά με την εκδήλωση «49ες Διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στην Ολλανδία από 24/6/2015 έως 29/6/2015». (Σάββας Βελισσάρης)

11ο Έγκριση της αριθ. 8/2015 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικον. έτους 2015». (Αλέξανδρος Βουνάσης)